Asten-Someren

Excursie kerngroep dendrologie naar een "Springertuin" in Aarle-Rixtel

Dit keer weer een bijzondere excursie. We gaan naar een tuin die is ontworpen door de bekende Nederlandse tuin- en landschapsarchitect, Leonard Springer, geboren 24-1-1855 te Amsterdam en overleden 28-9-1940.

Hij was zoon van de kunstschilder Cornelis Springer en volgde in eerste instantie een opleiding tot boomkweker, maar maakte naam als tuinarchitect. Hij werd adviseur plantsoenen in Haarlem en Alkmaar. Daarnaast bleef hij vanuit Haarlem werken als zelfstandig tuinarchitect, in de traditie van de Engelse landschapsstijl.

Eind 18e en begin 19e eeuw heeft hij vele tuinontwerpen gemaakt.

Een kleine greep daaruit van bekende plaatsen:

Oosterpark (Amsterdam) (1891)

Landhuis Duin en Kruidberg te Santpoort (NH) (1895)

Arboretum De Dreijen, onderdeel van de Botanische Tuinen te Wageningen (1895)

Gedeelte van de tuin van Paleis Soestdijk (1915)

Kasteelpark Helmond (1922)

Maar ook de tuin van de familie Olimans (de huidige eigenaar/bewoners).

In deze tuin is het ontwerp van 1904 nog heel duidelijk aanwezig.

Destijds werd begonnen met de aanleg van de vijver. De vrijkomende grond werd gebruikt om het perceel op te hogen. Daarna is de tuin aangelegd.

Tenslotte werd begonnen met de bouw van het huis.

In de loop van de jaren 70 is de voorkant van de tuin ingrijpend gewijzigd.

Onder deskundige begeleiding laten we ons rondleiden in deze schitterend aangelegde en onderhouden tuin.

Let op: omdat eind september de dagen alweer flink gaan korten hebben we in plaats van de gebruikelijk 3e donderdag gekozen voor de 1e donderdag.

 

De excursie is op donderdag 14 september 2023 en begint om 19.00 uur.

Adresgegevens:
We verzamelen op de parkeerplaats van het (voormalige) café Schevelingen

Aarle Rixtelseweg 107 5707 GK Helmond - Aarle-Rixtel

 

Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren