Asten-Someren

Afsluiting voortuinenwedstrijd 2021 + groenprijs Gr&Bl

Op donderdag 28 oktober wordt de voortuinenwedstrijd van dit jaar binnen Asten en Someren afgesloten met de prijsuitreiking. Uit de ± 60 deelnemers worden de winnaars per categorie (grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend gemaakt.

Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de tuin, die opvalt door originaliteit.

Ook wordt op die avond de Groenprijs van dit jaar van Groei&Bloei Ast.Som. toegekend aan een personen of organisatie, die zich op vrijwillige basis inzet voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht via een PowerPointpresentatie.

De avond wordt afgesloten met een gratis loterij, waardoor iedere aanwezige ook nog wordt getrakteerd. Naast de deelnemers zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Op deze manier kunnen zij zich oriënteren over evt. deelname in de toekomst.

De prijsuitreiking vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten; aanvang 20u. De toegang is gratis. De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd. Uiteraard worden de geldende coronarichtlijnen nagevolgd.