Asten-Someren

GROENPRIJS 2018 UITGEREIKT DOOR DE AFDELING ASTEN-SOMEREN VAN GROEI EN BLOEI

De uitreiking vond plaats op do. 1 nov. 2018 in Dienstencentrum De Beiaard, Asten.

INLEIDING

De jaarlijkse groenprijs wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.
Er zijn dus drie zwaarwegende criteria:
• Het initiatief, het project of de activiteit moet gedragen worden door vrijwilligers.
• De groenbeleving moet herkenbaar zijn en uitgedragen worden.
• Het project betreft openbaar groen of is toegankelijk voor groenliefhebbers.
Er is geen geldprijs verbonden aan de groenprijs. Het gaat niet in de eerste plaats om de geleverde prestatie, maar vooral om het uitspreken van waardering voor het vele vrijwilligerswerk achter een prestatie.

OP WEG NAAR DE WINNAAR

Voor we de winnaar bekend maken, gaan we eerst de spanning langzaam opvoeren en beginnen we met een wat cryptische omschrijving.

Dit jaar gaat de prijs naar de vrijwilligers van een vereniging, die al medio 1921 is opgericht.
Vanaf 1986 is deze vereniging figuurlijk en letterlijk aan de weg gaan timmeren door aan de rand van een natuurgebied te starten met de bouw en inrichting van een hal, die in de loop der jaren zou uitgroeien tot een complex van levend groen.
Men is zeer breed actief. Actief op veeteeltgebied door te werken met vliegend kleinvee, op agrarisch gebied door de teelt van speciale planten geschikt als voer voor hun kleinvee. Men begeeft zich op het gebied van watermanagement door het aanleggen van waterenwerken voor de doelgroep amfibieën en slaan binnen de bouwwereld geen slecht figuur, alhoewel er in een bepaalde muur wel erg veel gaten zitten.
De locatie is gelegen aan de rand van het voedingsgebied van onze afdeling en is inmiddels al bekend en bezocht door veel leden van Groei en Bloei. Het zijn dan ook deze leden die de vereniging hebben voorgedragen voor de groenprijs 2018.

Graag willen we dan ook de Groenprijs 2018 van Groei en Bloei toekennen aan  imkersvereniging ’t Wilgenroosje met hun drachtplantentuin de Immenhof aan de Broekkant in Budel.

MOTIVATIE VOOR TOEKENNING

Wat heeft de vereniging met haar vrijwilligers in de loop der jaren opgebouwd op basis waarvan we met respect de prijs toekennen.
In 1986 is een bijenhal gebouwd met een tiental bijenkasten, die vanachter een glazen wand bekeken kunnen worden. Bezoekers kunnen zo de imker aan het werk zien zonder het risico te lopen om gestoken te worden.
Tevens is destijds gestart met de aanleg van de drachtplantentuin, Welke is verdeeld in een tiental thematuinen met in totaal ongeveer 600 verschillende planten. De tuin wordt bijgehouden door een aantal vrijwilligers, de zogenaamde vrienden van de Immenhof. Een gezellig groepje vrijwilligers die wekelijks een ochtend in de tuin werken.

In 1990 is aan de hal een ontvangstruimte gebouwd om grote groepen en schoolklassen te kunnen ontvangen.

In 1996 is een grote paddenpoel gerealiseerd, waardoor er een natuurlijke scheiding tussen de bijenkasten en het publiek is ontstaan, de bijen een drinkplaats hebben en er een leeggebied is ontstaan voor amfibieën en andere waterdieren.

In 1997 is een insectenmuur gebouwd met gaten voor solitaire bijen en wespen.

Er is door de bijenhal, de insectenmuur, de ontvangsthal, de paddenpoel, de drachtplantentuin en een overdekt terras een centrum ontstaan van levend groen, wat ook nog eens gedurende de zomermaanden vrij toegankelijk is voor bezoekers.
De vrijwilligers hebben een plek gecreëerd om te genieten. Een interessante groene oase voor jong en oud, een rustplaats voor wandelaars en fietsers. Een aanrader voor iedereen die er nog niet is geweest.

We vinden het dan ook een eer om aan ’t Wilgenroosje met de drachtplantentuin de Immenhof de groenprijs 2018 van Groei en Bloei afdeling Asten/ Someren uit te reiken.
Als teken van waardering en respect voor de manier waarop jullie als vrijwilligers dit natuurparadijsje hebben gerealiseerd en het beheer en het onderhoud op een perfecte manier uitvoeren.

Uitslagen Voortuinenwedstrijd 2018

Groei en Bloei Asten-Someren heeft op do. 1 november de winnaars bekend gemaakt van de voortuinenwedstrijd 2018. Het aantal deelnemers bedroeg 62 in het afgelopen jaar.
Nadat alle deelnemende tuinen in beeld waren gebracht, met een toelichting door Twan van Tilburg  namens de keurmeesters, werden de volgende prijswinnaars bekend gemaakt:

Categorie grote tuinen (>70 vierkante meter)

1. R.Hoefnagels, Kluisstraat 33 Ommel 149.5 punten
2. M.Gielen, Gezandebaan 10, Someren-Eind  148.5 punten
3. Fam.Raijmakers, Waardjesweg 64, Asten

Categorie middelgrote tuinen (40-70 vierkante meter)

1. Fam. Kollee, Ter Craene 20, Someren  151.5 punten
2. Mw. B.Hagelaar, Dijkstraat 10, Asten  150.5 punten
3. Fam.Claessens, Boerenkamplaan 5, Someren  144.5 punten

Categorie kleine tuinen (<40 vierkante meter )

1. B.Damen, Mgr.den Dubbeldenstraat 59, Asten  146 [unten
2. A.van Helmond, Elfenbank 79, Asten 145 punten
3. L.Bloemers, Elzenvlam 11, Asten  144 punten

De creativiteitsprijs werd toegekend aan de Fam.Welten, Orionstraat 19, Asten.