Asten-Someren

Mooiste tuinen van Asten en Someren 2019: presentatie van uitslagen

De kerngroep van voortuinen van de vereniging Groei en Bloei Asten/Someren heeft op donderdag 31 oktober bekend gemaakt welke tuinen de mooiste zijn.

De winnaars ontvingen op deze avond hun prijzen.

De lokale afdeling van de vereniging hield alweer de 46e voortuinen wedstrijd.

 

Creativiteitsprijs

De avond begon met het uitreiken van de creativiteitsprijs.

De creativiteitsprijs wordt uitgereikt aan een tuin of groenvoorstelling die opvalt door originaliteit.

De creativiteitsprijs ging dit jaar naar dhr Hoebergen in Ommel. De keurmeesters oordeelden dat hij creatief is omgegaan met de inrichting van zijn tuin. De tuin ligt nl op het zuiden en op hoge zanderige grond.

Er werd in de voortuin een woestijntuin met passende beplanting aangelegd.

 

Groenprijs

Hierna volgde de uitreiking van de groenprijs.

Deze wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.

De groenprijs is uitgereikt aan L. v Cranenbroek en J Gubbels voor het opzetten van een moestuintje ten behoeve van de kinderen van basisschool Markeent in Weert.

 

Leven in de tuin

Er werd een korte uiteenzetting gegeven met beelden over ”leven in de tuin”. De nadruk van deze lezing ging vooral over het in stand houden van diversiteit aan insecten en vogels in de tuin, dat samengaat met een diversiteit aan plantensoorten.

 

Presentatie deelnemende voortuinen

Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht middels een PowerPointpresentatie en er werden tuintips meegegeven. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van de winnaars in de categorieën: kleine, middelgrote en grote voortuinen.

 

Prijsuitreiking

Dit jaar namen er 65 deelnemers uit Asten en Someren deel. Drukke tijden voor de keurmeesters die afgelopen seizoenen iedere tuin 3 keer beoordeelden.

Dit aan de hand van de criteria: aanleg, onderhoud en algemene indruk.

 

De winnaars

De mooiste grote voortuin bleek van fam. Raijmakers uit Asten met 151 punten. Als tweede

werd M. Gielen uit Someren-Eind met 150,6 punten. Als derde eindigde R. Berkvens uit Asten-Ommel met 147,9 punten

In de categorie middelgrote tuinen ging B.Hagelaar uit Asten als winnaar aan de haal met een score van 153,4 punten. Tweede prijs ging naar fam.Claessens uit Someren met 149,3 punten. De derde plek werd ingevuld door M.v.d.Boomen uit Asten met 145,9 punten.

Tot slot won R. Fritsen uit Asten in de categorie kleine tuinen met 153,4 punten voldoende om de nummers twee en drie voor te blijven. Dat zijn respectievelijk H.v.d. Voort (146punten) en A. Garenfeld (145,9 punten)beiden uit Asten.

De avond wordt afgesloten met een gratis groen loterij, waardoor iedere aanwezige met meerdere prijzen naar huis konden gaan.