Asten-Someren

Afsluiting voortuinenwedstrijd 2020 + groenprijs Gr&Bl

 

Op do. 29 okt.wordt de voortuinenwedstrijd van dit jaar binnen de gemeenten Asten en Someren afgesloten met de prijsuitreiking. Uit de ca. 60 deelnemers worden de winnaars per categorie (grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend gemaakt.

Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de tuin, die opvalt door originaliteit.

Ook wordt op die avond de Groenprijs 2020 van Groei&Bloei Ast.Som. toegekend aan een iemand of organisatie, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten. Voorafgaand aan de prijsuitreiking worden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht via een PowerPointpresentatie.

De avond wordt afgesloten met een gratis loterij, waardoor iedere aanwezige met een prijs naar huis kan.

De prijsuitreiking vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten. Aanvang: 20u. De toegang is gratis. De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd.

 

NB: Vooraf dient deelname gemeld te worden; uiterlijk 3 dagen vóór de 29e okt. In de grote zaal van het Dienstencentrum is met inachtname van de coronarichtlijnen ruimte voor max. 50 pers. Aanmelding vooraf is dus nodig.

Kerngroep Voortuinenwedstrijd Asten-Someren