Asten-Someren

 

 

Het thema voor onze volgende bijeenkomst is:

voedselbossen en onderlinge communicatie tussen planten en bomen.

We leven momenteel in roerige tijden waarin alles op zijn kop lijkt te staan. Zeker als het gaat over de bescherming van de natuur. Begrippen als klimaatverandering, stikstof, PFAS zijn aan de orde van de dag. Door studie en onderzoek komt er steeds meer kennis over allerlei zaken ter beschikking. Dit alles maakt het tot een ingewikkeld verhaal, maar ook heel interessant. Met het thema voedselbos probeert onze deskundige Chris vd Wurff hierin een bijdrage te leveren als het gaat over bomen, struiken en planten. Een nieuw belangrijk inzicht daarbij is de onderlinge communicatie tussen planten en bomen via mycorrhiza. Dit is een samenlevingsvorm van schimmels en planten via de wortels. Zo'n voedselbos kan helemaal zelfvoorzienend en klimaatbestendig zijn. In de media is er volop aandacht. Ook als mogelijk landbouwsysteem voor de toekomst, waarbij de scheiding tussen natuur en landbouw vervaagt. Samen met Chris gaan we invulling geven aan deze avond waarbij iedereen die hieraan een bijdrage kan leveren, hoe klein ook erg welkom is.

De bijeenkomst is op donderdag 20 februari 2020 om 20.00 uur in museum Klok en Peel in Asten. De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei, voor andere belangstellenden die van harte welkom zijn € 2.--.

Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren                                                                       RvN