Asten-Someren

Kerstworkshop bij Fr. van Kemenade

Afdeling:

Asten-Someren

Datum:

12-12-2022


Kosten:

€ 35,-

Kosten lid:

€ 30,-

Locatie:

Pastoor van Ervenstraat 4
5724 AX Ommel

Route

Meer info:

Voor belangstellenden is er weer een kerstworkshop. Hier kunt zelf een prachtig kerststuk maken onder leiding van onze docent Francé van Kemenade, Ommel.

 

Wat? We maken samen een mooi Kerststuk.

Waar? In de Pastoor van Ervenstraat 4 5724 AX Ommel.

Wanneer en hoe laat? Maandag 12 dec. aanvang 20 u.

Wie? Iedereen: leden en niet-leden zijn welkom. De kosten zijn € 30,-- voor leden en € 35.- voor niet-leden. Graag overmaken vόόr 5 december op rekening

NL09RABO 0103 650989 Groei & Bloei Asten Someren o.v.v. Kerstworkshop 2022

 

Opgeven vόόr 1 december bij Francé van Kemenade 06-54677308 of

Francevkem(at)hotmail.com