Diversen

Uitreiking Groenprijs 2015

GROENPRIJS 2015 EN VERANDERING VAN OPZET
Uitreiking: do. 24 sept.2015 Centrum de Beiaard, Asten
In het verleden warden de voortuinwedstrijden gesubsidieerd door de gemeenten Asten en Someren. Beide gemeenten hebben zich financieel teruggetrokken. Someren al een aantal jaren geleden, Asten vorig jaar.
De werkgroep voortuinwedstrijden van Groei en Bloei Asten/Someren heeft deze activiteit overgenomen en vorig jaar voor het eerst de prijzen namens Groei en Bloei toegekend.
De groenprijs is altijd gekoppeld geweest aan de voortuinwedstrijden en werd daardoor ook steeds uitgereikt binnen de gemeenten Asten/Someren. Nu de voortuinwedstrijden een onderdeel vormen van de activiteiten van onze afdeling laten we de automatische koppeling met Asten/Someren los. Immers ongeveer de helft van onze leden komt uit de omliggende gemeenten.
Met ingang van volgend jaar kunnen leden van Groei en Bloei dan ook kandidaten voor de groenprijs aangedragen uit de eigen gemeente. Dus komend jaar zou de groenprijs bv uitgereikt kunnen worden aan personen of instellingen uit Weert en Sterksel.
Dat even voorafgaande aan de uitreiking van de groenprijs 2015.

GROENPRIJS 2015
Dit jaar wordt voor de 35e opeenvolgende keer de groenprijs uitgereikt.
De groenprijs wordt uitgereikt aan individuele personen, verenigingen of organisaties die op de een of andere manier op vrijwillige, niet professionele basis, zich verdienstelijk maken voor groene activiteiten, groene initiatieven of werkzaamheden gericht op gemeenschappelijk groen, gericht op anderen dan zichzelf.
En zoals voor de meesten bekend, houden we de aanloop naar de bekendmaking spannend.
Meestal wordt de groenprijs uitgereikt als beloning voor verrichte werkzaamheden. Soms als stimulering voor een initiatief wat opgestart is en al een tijd loopt.
Dit jaar echter gaat de groenprijs naar een groep van 5 personen, die een nobel plan hebben nog niet opgestart zijn en dus in feite nog niets gepresteerd hebben.
Waarom dan de groenprijs toegekend?
Vanwege hun spontane toezegging om voor de toekomst een groene activiteit voort te zetten, die anders verloren zou zijn geraakt. Ze hebben de vereiste kennis en ervaring in huis om deze activiteit uit te voeren. Het zijn doorzetters met de juiste instelling en we hebben de garantie dat ze hun initiatief tot een goed einde brengen. En dat alleen om anderen een plezier te doen, om anderen iets groens aan te reiken. Ze richten zich op leden van onze afdeling en op bezoekers van onze activiteiten.
De groenprijs 2015 gaat naar de initiatiefnemers, die in navolging van Jan Driessens gaan zorgen voor de plant van de maand, die na lezingen wordt uitgereikt aan de bezoekers.
Het zijn: Toon van Helmond, Frans van Eijk, Gusta de Beer, Anita Nijssen en Famke Weerts.
Jullie gaan een traditie van 29 jaar voortzetten, waarin in de loop der jaren een kleine 20.000 planten zijn weggegeven. Een niet geringe klus. Denk aan de tijd en energie voor het stekken of uit zaad opkweken. De keuze van de planten, afspraken maken wie welke plant  wanneer gaat aanleveren enz.
We wensen jullie veel succes en natuurlijk kunnen belangstellenden zich aansluiten. Vele handen maken immers licht werk.
We hebben vertrouwen in jullie en reiken de groenprijs 2015 uit als stimulering en waardering voor dit groene initiatief.
Toon van Helmond is afwezig. Hij is nu op vakantie zodat hij later fris aan de werkzaamheden kan beginnen.

Groenprijs 2014

UITREIKING GROENPRIJS ASTEN
Met ontzettend veel plezier mag ik namens de afdeling Asten/Someren van Groei en Bloei voor de 34ste keer de groenprijzen uitreiken.
Prijzen die uitgereikt worden aan individuele personen, verenigingen of organisaties die zich op de een of ander manier op vrijwillige basis verdienstelijk maken voor de Astense of Somerense gemeenschap met groene acties, groene initiatieven of werkzaamheden in het openbaar groen.
Groene activiteiten of initiatieven die door vrijwilligers vanuit een stuk betrokkenheid met zorg en liefde worden verricht en dit ook herkenbaar uitstralen naar de gemeenschap.
En zoals voor de meesten bekend, houden we de aanloop naar de prijsuitreiking spannend.
De groenprijs 2014 voor de gemeente Asten gaat naar een nog jonge organisatie, opgericht in 2012.
Een organisatie die deels oude tijden doet herleven. Enerzijds omdat oude waarden en normen worden geactualiseerd en anderzijds omdat men soms nog de bakfiets hanteert als vervoermiddel.
Een organisatie, die niet ontstaan is vanuit een liefhebberij, maar vanuit een flinke dosis ergernis. Ergernis over de manier waarop met het openbaar groen wordt omgesprongen.
Het zijn op een bepaalde manier kwekers, niet van planten maar kwekers van respect voor het natuurlijk groen, dat niet moet ontaarden in vuilnisbakkengroen.
Met respect en waardering kennen we de groenprijs 2014 dan ook toe aan S.A.S. (Someren-Asten-Schoon).
Met een 30-tal vrijwilligers ruimen jullie het afval op, wat anders soms jaren blijft liggen. Vrijwilligers die op eigen initiatief, ieder op zijn eigen manier zich verantwoordelijk voelen voor een wijk of een deel daarvan.
Soms slepend met een vuilniszak in de ene hand en de hond aan de andere hand ontmoeten jullie gelukkig vele positieve reacties van buurtbewoners.
Vanuit een stuk idealisme proberen jullie ook de politiek en de jeugd te bereiken. Maar ongetwijfeld hebben jullie ontdekt dat woorden minder effect hebben dan het geven van het goede voorbeeld.
Met het toekennen van de groenprijs 2014 door Groei en Bloei afdeling Asten/Someren willen we onze waardering uitspreken voor jullie voorbeeldfunctie. Hopelijk stimuleert deze prijs jullie om door te gaan voor het schoonhouden van het openbaar groen zowel in Asten als Someren.
Mag ik daarom Boudewijn de Kroon en een aantal vrijwilligers vragen om naar voren te komen en de prijs in ontvangst te nemen.
 
UITREIKING GROENPRIJS SOMEREN
Als Groei en Bloeiers weten we dat op dit moment vergeten groenten een hot item zijn en zelfs in tv-reclames de volle aandacht krijgen. Vandaag echter willen we een vergeten stichting vol in het zonnetje zetten.
Deze stichting is al in 1963 ingeschreven in het register van de KVK. Al 51 jaar is men werkzaam in het openbaar groen en pas nu gaan ze een prijs ontvangen We kunnen dus terecht spreken van een vergeten stichting. Het is dan ook met excuses dat ik de groenprijs ga uitreiken.
Dagelijks genieten velen van ’t leven in het groen, waarvoor zij zich inspannen. De laatste jaren zijn het vooral de oppasopa’s en oma’s, die met hun kleinkinderen wandelend door het park even langs komen met in hun tas restjes welvaart, waaraan de dieren zich tegoed doen.
Zoals jullie inmiddels wel begrepen hebben gaat de groenprijs 2014 voor de gemeente Someren naar de Stichting Vrienden Hertenkamp Someren.
Bij een stichting denk je al gauw aan een grote organisatie met veel vrijwilligers. Dat klopt deze keer niet, want het zijn er vanaf 1963 nooit meer geweest dan 5. Vijf vrijwilligers, die het liefst de handen uit de mouwen steken en een broertje dood hebben aan vergaderen.
Hun vele arbeidsuren worden niet uitgekeerd in loon maar in complimenten van de bezoekers.
Het meeste werk wordt verricht door de beheerder Leo Hurkmans, die al 16 jaar dagelijks de dieren voert en controleert of alles op orde is. Niels Groot Nibbelink is als dierenarts verantwoordelijk voor de gezondheid van de dieren. Luit Verdouw en Tiny Boots zijn vanwege hun technische vaardigheden onmisbaar.
Vandaag kunnen jullie niet bescheiden op de achtergrond blijven.
Vandaag zijn we jullie niet vergeten.
Vandaag spreken we onze waardering uit voor jullie jarenlange inzet door jullie de groenprijs 2014 van Groei en Bloei afdeling Asten/Someren toe te kennen.
Luit, Tiny, Leo en Niels willen jullie naar voren komen om de prijs in ontvangst te nemen.

Groenprijs 2013

Groenprijs 2013 uitgereikt door Groei en Bloei, afdeling Asten/Someren op 24 oktober 2013.

Beste Tuinliefhebbers en genodigden,

In de eerste plaats wil ik Theo feliciteren met zijn koninklijke onderscheiding. We kennen jou, Theo als iemand die eenmaal begonnen aan een taak, deze uitvoert met een enorm doorzettingsvermogen gedurende een groot aantal jaren (denk dan aan periodes van 15 tot 20 jaar). Zonder dat dit ten koste gaat van enthousiasme en betrokkenheid. Je was en bent als zodanig een rustpunt, een persoon waar wij als afdeling blindelings op kunnen vertrouwen. Je bent een bescheiden iemand die het liefst op de achtergrond functioneert, maar vandaag terecht op de voorgrond en in het middelpunt. De onderscheiding is je niet alleen gegund, maar je hebt hem ook verdiend. Felicitaties natuurlijk ook voor Nellie. Geniet ervan en hopelijk blijf je nog lang betrokken bij Groei en Bloei.
Met ontzettend veel plezier mag ik namens de afdeling Asten/Someren van Groei en Bloei voor de 33ste keer de groenprijzen uitreiken.
Prijzen die uitgereikt worden aan individuele personen, verenigingen of organisaties die zich op de een of ander manier op vrijwillige basis verdienstelijk maken voor de Astense of Somerense gemeenschap met groene acties.
Vaak zij het geen grootse projecten, maar groene activiteiten of initiatieven die door vrijwilligers vanuit een stuk betrokkenheid met zorg en liefde worden verricht en dit ook herkenbaar uitstralen naar de gemeenschap.
In de afgelopen 33 jaar zijn we er steeds in geslaagd om voor beide gemeentes kandidaten te vinden, die voor een groenprijs in aanmerking komen. Voor de eerste keer onze historie  hebben we voor de gemeente Someren dit jaar niemand kunnen nomineren. Om dit voor het komende jaar te voorkomen, wil ik jullie dan ook vragen om ons daarbij te helpen door potentiele kandidaten voor de groenprijs 2014 aan te dragen bij een van onze bestuursleden.
Voor de gemeente  Asten gaat dit jaar de groenprijs naar een groep kunstenaars. Ook al zou je dat misschien verwachten maar in dit geval gaat het niet om beelden of objecten, die geplaatst worden in een groene omgeving.
Het betreft kunstenaars die met materialen uit de natuur steeds opnieuw met originele creaties voor de dag komen. Groene kunstobjecten, die met name door groenaanbidders zeer gewaardeerd worden. Soms werkt men alleen, soms in groepsverband.
Het betreft weliswaar amateurs, maar dan wel functionerend op een professioneel niveau. De gemaakte objecten zijn kleurrijk, ook al zijn de tinten groen dominerend. De compositie bepaalt mede de kracht van de kunstwerken.
Men werkt al jaren in opdracht van een vaste organisatie. Een organisatie die al 40 jaar bestaat en de voortuinkeuringen verricht in de gemeente Asten en voorheen ook in Someren. Voor de meeste aanwezigen zal nu duidelijk zijn dat het gaat om Dora Eijsbouts, Tiny Verkampen en Annie Claassen.
Dora, Tiny en Annie de eerste jaren hebben jullie gezorgd voor de bloemstukjes op de tafels en voor de aankleding van het podium tijdens de prijsuitreiking van de voortuinkeuringen. De bloemstukken voor de winnaars werden destijds op toerbeurt gehaald bij de sponsors Jan Wijnen, Fiora en Jan van Bussel. Na bezuinigingen op de gemeentesubsidies hebben jullie ook nog de taak op je genomen om de bloemstukken voor de prijswinnaars te maken. Dagen van tevoren waren jullie al bezig in de garage voor het maken van de onderstukken. Met zorg werd bekeken welke bloemen er op dat moment beschikbaar waren bij voorkeur in eigen tuin of omgeving.
Los van de tijd en energie die jullie beschikbaar hebben gesteld, mogen we terecht concluderen dat er sprake is geweest van vakmanschap en creativiteit. Telkens weer zijn er kunstwerken uit jullie handen gekomen. Een eer voor de prijswinnaars om ze in ontvangst te mogen nemen.
We waarderen zeer jullie tijd, energie en creativiteit gedurende een groot aantal jaren en dat alleen om een ander een plezier te doen. Vandaag hoeven jullie geen prijzen weg te geven, maar mogen jullie zelf een prijs in ontvangst nemen, namelijk de groenprijs 2013 van Groei en Bloei, afdeling Asten/Someren.
Van Harte gefeliciteerd.
Tienie Schutjens
Voorzitter Groei en Bloei
Afdeling Asten/Someren.

 

 

Toekenning groenprijs 2012

De Groenprijs van Groei&Bloei Ast.Som. werd uitgereikt op do. 11 okt. 2012 in Centrum de Beiaard Asten.
Uitreiking vindt plaats tijdens de prijsuitreiking van de voortuinkeuringen van de gemeente Asten.
De prijs werd toegekend aan de stuurgroep van de werkgroep dendrologie van Groei & Bloei en aan de vrijwilligers-groep van Hengelsportvereniging Ons Genoegen Asten, belast met het onderhoud rond visvijve " de Witte Bergen" in Asten-Heusden. 

Groenprijs Groei & Bloei Asten-Someren

De Groenprijs

Groei&Bloei afdeling Asten-Someren kent sinds 1980 jaarlijks een groenprijs toe. De prijs, een standaard, voorstellend een bloem,  gemaakt  van gekleurd glas, wordt toegekend aan personen of instellingen/verenigingen die geheel op basis van vrijwilligheid extra aktiviteiten ontplooien in de gemeente, waardoor de leefbaarheid en de aankleding van de gemeente op peil blijft danwel op een hoger niveau wordt gebracht.

Hieronder ziet u  een overzicht van de toekenning vanaf 2000.

Gemeente Asten

2000: Grasdak van de Familie Verberne

2001: Werkgroep onderhoud kerkhof Heusden

2002: Medewerkers klokkengroep Museum tuin Asten

2003: Bloemschikgroep H.Jozefkerk Asten

2004: Schoolgidsen IVN afd. Asten-Someren

2005: Dhr  Martien Peters vanwege zijn bijzondere activiteiten binnen  de vereniging Groei & Bloei.

2006: Gemeente Asten

2007: Dhr. Mart Strijbosch vanwege zijn bijzondere verdiensten binnen de volkstuinen van de EVVA; o.a. het stimuleren van schoolkinderen

2008: Eerste Volkstuinen Vereniging  Asten 

2009: Heemkundekring De Vonder Asten-Someren

2010: Werkgroep onderhoud processiepark en kerkhof Ommel 

2011: mevr. Dien Berkvens vanwege opknappen zitkuil Moussaultpark

Gemeente Someren

2000: Dhr  Freek vd Boomen; bezorger Groene Boekje in Someren

2001: Mw Gonnie van Veen en Mw Francoise Rutten, beiden aktief binnen het tenniscomplex Someren

2002: Vrijwilligers onderhoud parkje in Someren-Eind

2003: Dhr  J.van Oijen; vanwege zijn diverse functies in de groen sector

2004: Vrijwilligers onderhoud kapelletje a/d Hugterweg te Someren-Heide

2005: Dhr Willy vd Vorst; bomen-specialist in Someren vanwege zijn akties gericht op het behoud van bomen in de gemeente Someren

2006: Het bestuur heeft besloten geen groenprijs toe te kennen

2007: Dhr. Engelie Hoeben aktief IVN-lid, in het bijzonder tav schoolgaande kinderen. 

2008: onderhoudsgroep pastorietuin/kerkhof Lierop

2009: Heemkundekring De Vonder Asten-Someren

2010: Werkgroep Mariakapel Someren-Heide

2011: Stichting Zummers Landschap

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923