Activiteiten & Actueel

“Zaadbommetjes” strooien. Doe met ons mee……

Zaadbommetjes maken Asten Someren meer bio-divers, kleurrijk en smakelijk
Doe aan guerilla gardening of wordt een groene Zorro!

Diversiteit
De diversiteit in de natuur is de verscheidenheid en variatie: planten en dieren vormen een biologisch evenwicht. Ze hebben elkaar nodig. De mens is erbij gekomen en in de natuur loopt de biodiversiteit daardoor terug. De mens heeft heel veel plaats nodig; voor wonen, werken, transporteren en niet in de laatste plaats voedsel. Ook onze gezondheid is aan het achteruit gaan. Diversiteit komt daardoor in de knel. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een handje willen helpen om de diversiteit weer groter te maken.
Help mee
Een zaadbommetje is een handje zaadjes die verpakt zijn in een hoopje klei of zand. Dat wordt ergens neer gelegd, of gegooid; vandaar de naam bommetje. Als je de plek vochtig houdt, gaan de zaadjes ontkiemen en gaan er plantjes uit groeien. Dus geef ze regelmatig water. Bloemenzaad-bommetjes geven planten die voor hun bloemen gewaardeerd worden. En niet alleen door mensen om ernaar te kijken. Zeker zullen insecten deze bloemen bezoeken om er hun voeding en nectar te vinden. Of hun eitjes op te leggen. Zo help je ook mee om de insecten weer meer kansen te geven.
De Lente
In de lente ontkiemt zaad snel. Dus is de lente bij uitstek geschikt om zaadbommetjes te strooien. Het is extra leuk als je kinderen ook mee laat genieten en ze leert kijken en ontdekken hoe de zaadjes gaan groeien. Gelukkig “weten” zaden zelf wanneer ze kunnen kiemen, dus als je in de zomer of de herfst wilt zaaien, dan kan dat soms ook.
Boomspiegel en braakliggend stukje grond
In heel veel straten en op veel pleinen staan bomen. De plek op de grond die een boom inneemt rondom te stam, noemen we de boomspiegel. Een boom moet eigenlijk een grote boomspiegel hebben om zich helemaal goed te voelen. Maar een kleinere boomspiegel voldoet in een stad ook. Meestal is het onkruid wat er groeit: maar als je op die plek de grond wat los maakt met een klein schopje of harkje, dan kan daar een zaadbommetje heel goed tot ontwikkeling komen! Ook zijn er soms braakliggende stukjes grond in een dorp of stad: ook die kun je met zaadbommetjes omtoveren tot een natuurlijk plekje waar je blij van wordt.
Eetbare planten en bloemen
Natuurlijk kun je ook zaadbommetjes maken van zaad van groenten en kruiden. Dat zorgt voor nog een andere dimensie: je kunt er niet alleen van genieten om naar te kijken maar ook om aan te ruiken en te proeven! Of gewoon om te kijken wat er met een slaplantje gebeurt als het niet wordt opgegeten. Hoe ontwikkelt dat slaplantje zich tot een volwassen plant en hoe ziet de bloei eruit? Dat is een verrassing, voor zowel kinderen als volwassenen!
Groei en Bloei Asten Someren en zaadbommetjes
Wij zijn eigenlijk benieuwd of zaadbommetjes strooien iets is waar meer mensen in Asten Someren plekjes voor weten en daar zaad willen zaaien. Geef je reactie als je er meer over wilt weten of als je zaadbommetjes wilt krijgen. Het is ook fijn als we weten of je zaad voor insecten en bijen wilt, of voor eetbare planten of voor bloemen voor de sier. 
Dan kunnen wij aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat vanaf februari zaadbommetjes uitgedeeld kunnen gaan worden.
Wordt ook een guerilla gardener of een groene Zorro door Groei en Bloei Asten Someren!
Ons reactie-mailadres: info(at)asten.groei.nl 

Open tuinenestafette Oost-Brabant

Ook dit jaar is weer een Open tuinenestafette Oost- Brabant en natuurlijk neemt onze afdeling hieraan weer deel.  Dat betekent dat tuinliefhebbers op vijf verschillende dagen in de periode juni t/m september gratis geselecteerde tuinen in de regio kunnen bezoeken.

De afdelingen Asten-Someren, Gemert, Land van Cuijk en Limburg-Noord, Meierijstad en Helmond doen mee. Voor informatie over de te bezoeken tuinen wordt verwezen naar de websites van de betreffende  afdelingen. De tuinen kunnen worden bezichtigd van 11-17u. De data zijn:

Asten-Someren op 9 juni  www.asten.groei.nl

Gemert op 23 juni  www.gemert.groei.nl

Land van Cuijk en Limburg-Noord op 7 juli  www.landvancuijk.groei.nl

Meierijstad op 1 sept. www.meierijstad.goei.nl

en Helmond e.o. op 8 sept.  www.helmond.groei.nl

Er wordt een gezamenlijke flyer uitgegeven, waarin alle data en adressen van de te bezoeken tuinen staan vermeld. Deze flyer wordt aan belangstellenden uitgedeeld tijdens afdelingsactiviteiten en komt tevens ter informatie te liggen in groenwinkels, bibliotheken en gemeenschapshuizen e.d. in de regio.

Download hier de flyer van de open tuinen estafette Oost-brabant Initiates file download     

Gardenista 2019: HET tuin evenement van Groei en Bloei in Ophemert van 15-19 mei 2019

 “Onze permanente missie is het groener maken van Nederland”. Met deze slogan maakt onze eigen Groei en Bloei, die dit evenement ontwikkelt, reclame voor dit grootse evenement. Je kunt er veel beleven: alles op het gebied van tuinen, bloemschikken, gastronomie, moestuinen en amusement. DE plek voor inspiratie voor je eigen tuin, prairietuin, moestuin, enz. Breng je eigen tuinvraag mee, want die kun je beantwoord krijgen. Met natuurlijk heel veel mooie planten en tuinartikelen die te koop zijn in stands op de Allee. Of wil je liever zelf een workshop volgen: kies maar uit, er zijn er genoeg: op het gebied van kweken, bloemschikken, tuinontwerpen of moestuinieren.

 

Van onze eigen afdeling Asten Someren doen er ook personen mee aan het kampioenschap Bloemschikken dat daar wordt gehouden. Dat zijn Wim Sonnemans, Maria van Dijk, Annie Jansen, Jeanne Knapen, Famke Weerts. Het hoofdthema is Fairytales. Dat beloofd een sprookjesachtig schouwspel te worden! De voorbereidingen zijn in volle gang en de voorpret is begonnen. De amateurs werken aan het thema “Frogs”, de studenten werken aan het thema “Fairy’s” en de professionals aan “Modern Fairy Tale”

 

De kerngroep Reizen heeft een bus geregeld die vanuit Asten / Someren op zaterdag 18 mei een dagreis naar Ophemert rijdt. Er kunnen nog meer mensen zich opgeven om mee te gaan: we maken er samen een gezellig dagje uit. Neem contact op met Ingrid Peters. Misschien is er plaats in de bus  E:  M.peters17(at)chello.nl  Tel. 0493-691563. Kom vast in de sfeer op www.Gardenista.nl 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

            Algemene Ledenvergadering 2019

 

Donderdag 14 feb. 2019 in het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat 23, 5721 WC te Asten; aanvang 20.00 uur.

De Jaarvergadering van Groei&Bloei staat weer voor de deur. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. We zullen u onder andere weer een digitaal jaaroverzicht presenteren waarin teruggekeken wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging.

Na de pauze is er een korte presentatie over het reisprogramma 2019.  Aansluitend is nog de uitreiking van de plant van de maand.

De agenda:

1.     Opening en mededelingen

2.     Digitaal jaarverslag 2018

3.     Financieel verslag 2018

4.     Verslag van de kascontrole-commissie

5.     Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

6.     Huldiging jubilarissen (25-40-50 jaar)

7.     Bestuursmutaties*

8.     Rondvraag

9.     Pauze met aansluitend informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Engeland in 2019.

10.  Uitreiking plant van de maand

*) Dit jaar zijn er 4 bestuursmutaties:

Famke Weerts stelt zich beschikbaar voor een benoeming als bestuurslid voor een derde periode na een jaar gefunctioneerd te hebben als bestuursondersteuner. Voorstel: haar benoemen.

Francien Verheijen-Meulendijks is aftredend en volgens de statuten als bestuurslid niet herkiesbaar. Voorstel: Francien gaat het komende jaar het bestuur ondersteunen in de functie van financieel administrateur.

Dennis Kollaard is na een eerste periode aftredend. Door persoonlijke omstandigheden stelt hij zich niet herkiesbaar voor een tweede periode. De functie van secretaris is hierdoor vacant.

Tienie Schutjens is als bestuurslid aftredend en stelt zich niet herkiesbaar voor een vierde periode. De functie van voorzitter blijft daardoor vacant.

 

Als gevolg van de bestuursmutaties ontstaat een tekort aan bestuurskracht en is het bestuur dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering bij Dennis Kollaard T. 06-13594130 E: denniskollaard@outlook.com.

De aanmelding dient te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.

GRAAG REKENEN WIJ OP UW AANWEZIGHEID.

Het bestuur.   

 

Mooie aktie voor leden van Groei&Bloei: een regenton voor € 40,--

In het juni-nummer van Groei&Bloei van Groei&Bloei komt een mooi aanbod voor leden van Groei & Bloei; namelijk de aanschaf van een 'Mini Rainsaver' regenton met een inhoud van 100 liter, inclusief een poot zodat je er een gieter onder kunt zetten en een vulautomaat voor de verbinding met de regenpijp. (zie nevenstaande foto’s)  Deze regenton heeft een verkoopwaarde van € 72,50.
Leden van de vereniging kunnen deze regenton bestellen voor € 42,50 een mooie korting nietwaar?
Bij bestelling via de afdeling is nog een nog mooier aanbod mogelijk. Dan kunnen we nl. een prijs van € 40,-- hanteren! De actie loopt tot het moment dat het juni-nummer van Groei&Bloei bij u op de mat ligt, dat is tot 22 mei.

Wij willen aan deze aktie meedoen. Wilt u de regenton bestellen: hieronder is een bestelformuliertje opgenomen. Vul het in, uiterlijk 22 mei  en stuur het naar Gerard Derikx, Marsstraat 6 5721 XW Asten.

Mailen kan ook:  Betaal de kosten ad € 40,-- via de bank: Groei&Bloei Ast.Som. Rabobank NL09 RABO 01036 50989 o.v.v. Regenton. gerard--derikx(at)hetnet.nl
U moet de ton na levering wel zelf ophalen bij Tienie Schutjens, Slievenstraat 71 5711 PJ Someren). Per lid kan 1 regenton besteld worden. Dus aub geen gefoetel!

NB: nieuwe leden krijgen de regenton als welkomstcadeau thuisgestuurd in het kader van de landelijke voorjaars-ledenwerfaktie van Groei&Bloei.  
Wij vragen u om wat reclame te maken voor Groei&Bloei. Alle informatie kunt u straks vinden in het juni-nummer van Groei&Bloei.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestelling Mini Rainsaver Regenton

Ondergetekende:  Naam en voorletters: …………………..…………………………………………
Adres: ……………………………………. Woonplaats: ……….…..…… Postcode:...………….…..
Telf.: ………………………… E-mail adres: ...............………………………………………………….
bestelt een 'Mini Rainsaver' regenton 
..……..    Model  antraciet                      ………..  Model groen      (aangeven wat gewenst wordt)
De bestelling is definitief als de kosten ad. € 40,-- zijn betaald.  ..............………………………………………….
                                                                                                                                        (handtekening)
Rabobank Groei&Bloei Asten-Someren NL09 RABO 010 3650989 o.v.v. Regenton Rainsaver
Formulier insturen naar Gerard Derikx, Marsstraat 6 5721 XW Asten of  de gegevens
mailen naar: gerard--derikx(at)hetnet.nl  

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering

De Jaarvergadering van Groei&Bloei staat weer voor de deur. Wij nodigen u hiervoor van harte uit. We zullen u onder andere weer een digitaal jaaroverzicht presenteren waarin teruggekeken wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging.

Na de pauze is er een korte presentatie over het reisprogramma 2018.  Aansluitend is nog de uitreiking van de plant van de maand.

De agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Digitaal jaarverslag 2017
3. Financieel verslag 2017
4. Verslag van de kascontrole-commissie
5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie
6. Huldiging jubilarissen  (25-40-50 jaar)
7. Bestuursmutatie(s)*
8. Rondvraag
9. Plant van de maand
10. Pauze met aansluitend informatie over de het reisprogramma 2018.
(waaronder de meerdaagse tuinenreis naar Frankrijk).

*) Dit jaar is er 1 bestuursmutatie:
Famke Weerts is aftredend en volgens de statuten niet herkiesbaar. Met  goedkeuring van de Algemene Vergadering zal zij het komend jaar als bestuursondersteuner betrokken kunnen blijven bij alle bestuurszaken. Dit wordt voorgesteld.

De voorzittersfunctie is nog steeds vacant. Voorstel: Tienie Schutjens wil ook het komende jaar als voorzitter ad interim aan blijven. Ook dit wordt voorgesteld. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen. Een extra (7e) bestuurslid is bijzonder welkom.

Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering. (bij secretaris Dennis Kollaard T. 06-13594130 E: denniskollaard(at)outlook.com. De aanmelding dient te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.

GRAAG REKENEN WIJ OP UW AANWEZIGHEID

Rabobank Clubkas Campagne 2018 Stemperiode 5 t/m 30 april

Ook dit jaar zullen wij deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Jaarlijks stelt deze bank middelen beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Dit is een welkome aanvulling op het financiële reilen en zeilen van de verenigingen. Klanten/leden van de Rabobank kunnen van 5 t/m 30 april a.s. hun stem uitbrengen op hun vereniging. Ook wij kunnen deze centjes goed gebruiken.
Wij besteden deze bijdrage aan de ondersteuning van onze kerngroepen bij het opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Wij vragen u weer mee te doen aan deze campagne en natuurlijk op onze vereniging te stemmen.    DOEN DUS !! en BEDANKT…

Jaarvergadering 9 feb.2017

1. Opening

Aanwezig ‘n 61-tal leden.

Tienie Schutjens, (waarnemend) voorzitter, opent de vergadering. Hij spreekt als volgt:

 

Als eerste wil ik Famke Weerts excuseren. Zij is afwezig omdat precies vandaag haar man 10 jaar geleden is overleden. Ze wil daar met haar gezin aandacht aan besteden.

Fijn dat jullie er met zovelen zijn. Dat toont betrokkenheid. Onze dank daarvoor.

Bestuurlijk was 2016 een bewogen jaar.

Een tijdelijke onderbemanning van het bestuur na de laatste jaarvergadering brengt immers een stuk onzekerheid met zich mee en betekent tevens dat er geïmproviseerd moet worden om de lopende zaken draaiende te houden.

Dankzij ons organisatiemodel, waarbij de verschillende werkgroepen nagenoeg zelfstandig hun eigen programma uitvoeren, zullen jullie als leden daar gelukkig niet veel van hebben gemerkt.

Daarmee is tevens gezegd dat onze werkgroepen de kern en de kracht vormen van onze afdeling. Als bestuur willen we dan ook bij herhaling uitspreken dat we de leden van de werkgroepen veel dank verschuldigd zijn. We zijn trots op onze werkgroepen en ik denk dat ik dan ook spreek namens jullie als leden.

Inmiddels is er weer sprake van een evenwichtige taakverdeling binnen het zittend bestuur, ook al blijft het vinden van een nieuwe voorzitter nog een openstaande wens.


Een teleurstelling hebben we moeten verwerken omdat na 36 jaar het bestuur van de werkgroep volkstuinen heeft besloten om als zelfstandige vereniging te willen doorgaan, los van Groei en Bloei.

Temeer omdat De Donckhof als werkgroep volkstuinen destijds door ons als Groei en Bloei is opgericht en er steeds in harmonie en probleemloos is samengewerkt.


Het wegvallen van Martien Peters en Frans Hoefnagels was een klap, zowel voor de nabestaanden als voor onze afdeling. Beiden waren steunpilaren gedurende tientallen jaren.

De leemtes, die ze achter lieten, zijn gelukkig inmiddels weer ingevuld. Peter van Rees heeft de coördinatie van de werkgroep voortuinenwedstrijd op zich genomen en Ingrid Peters de coördinatie van de werkgroep reizen en excursies.

Maar Martien en Frans zullen we nog lang missen.


De afdelingen binnen Brabant hebben in gezamenlijkheid besloten om meer afstand te nemen van de landelijke vereniging. De reden daarvoor is vooral gelegen in het feit dat er weinig vernieuwende besluiten genomen worden. Er is te weinig oog voor het functioneren van de afdelingen. Als Brabantse afdelingen willen we meer gaan samenwerken en ons gaan focussen op zaken die op afdelingsniveau functioneel zijn. Geen afscheiding, maar meer het kiezen van een eigen weg richting onze eigen leden.


Ondanks het feit dat het een bewogen jaar was, kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoetzien. Een financieel gezonde afdeling, de power van onze werkgroepen, een groot aantal bezoekers van onze activiteiten. We gaan er samen voor.

2. Digitaal jaarverslag 2016.

(Oud) secretaris Gerard Derikx presenteert ’n digitaal jaarverslag met gebruikmaking van een Power Point-presentatie. Met foto’s van alle activiteiten wordt het verenigingsjaar doorlopen.


Hij sluit af met een dankwoord voor de coőrdinatoren van de verschillende werkgroepen. Zonder hun inzet kan deze presentatie niet plaatshebben. Gerard vertelt over het overlijden van Martien Peters en Frans Hoefnagels, verenigingsmensen in hart en nieren, en vraagt om een moment stilte.


Gerard vertelt dat de bestuurssituatie gewijzigd is en het bestuur nu uit 6 personen bestaat. Het ledenaantal van Groei en Bloei is wat aan schommelingen onderhevig. In 2015 waren er 346 leden, in 2016: 360. Nu is het ledenaantal 348. (Oud) secretaris Gerard wordt dank gezegd voor de presentatie. De nieuwe secretaris, Dennis Kollaard, neemt zijn taak over en maakt in het vervolg de jaarverslagen.

3. Financieel jaarverslag 2016

Mw Francien Verheijen presenteert de financiële jaarcijfers met een klein negatief saldo over 2016.


Bij de balans is het meest opvallende de verlaging van de voorziening reizen. Oorzaak is het afboeken van het voorrijden naar Ierland en een excursie naar Brussel.

Voor de 1422,28 moeten er door France en Famke nog t/m maart cursussen gegeven en afgerekend worden. Van het grote bedrag dat we enkele jaren gelden van de de Rabo hebben ontvangen hebben we nog 309,24 over. Niet helemaal genoeg om de kosten van 2017 te dekken. Belastingtechnisch betalen sommigen mensen al een voorschot of de reis naar Denemarken helemaal.


-verlies en winst:

Meest opmerkelijk is dat we als we geen advocaatkosten van 1403,09 hadden gehad bij de volkstuinen we een kleine 60 euro winst hadden gehad Ipv nu het verlies.

De kosten voor de workshop bij Betsie's Hof heeft 135,00 euro gekost.

De opbrengst van de reizen is duidelijk.

De algemene ledenavonden met de lezingen en buitenexcursies.

De vaste planten werkgroep met de zaden/ plantenverdeling en buitenexcursies.

De bloemschikwerkgroep zijn de kosten altijd wat hoger ivm deelname aan de NKB en ZNKB.

De dendrologie met een vast team sprekers! En een bonsai lezing.

De open tuinen werkgroep gelukkig 3 dagen voor de STORM

Ook dank aan onze adverteerders voor een totaalbedrag van 745,00.

De cursussen van France en Famke hebben een winst van 386,39.


Groei en Bloei afdeling Asten-Someren is een gezonde vereniging. Penningmeester Francien wordt dank gezegd voor haar werkzaamheden.

4. Verslag van de kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestond uit Maria van Neerven, Louis Spruijt en Anny Vervoordeldonk..

De kascontrolecommissie doet verslag van de gehouden controle.

De kascontrolecommissie heeft de boekhouding met alle stukken en bescheiden, betrekking hebbend op het jaar 2016 gecontroleerd.

De commissie verklaart dat de verlies- en winstrekening een juiste weergave is van de inkomsten en uitgaven van Groei & Bloei.

De kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren en het financieel verslag van de penningmeester goed te keuren.


De voorzitter stelt voor de penningmeester te dechargeren en te bedanken voor haar gedegen werk.

Martien Peters zou aftredend lid zijn van de commissie. Door zijn overlijden nam Anny Vervoordeldonk zijn taak eenmalig over. Eenieder wordt bedankt voor zijn/haar inzet.

5. Aanzoek nieuw lid voor de kascontrolecommissie

Als nieuw lid van de kascontrolecommissie kandideert zich Toon van Eijk. De kascommissie 2017 zal derhalve bestaan uit: Toon van Eijk, Maria van Neerven en Louis Spruijt.

6. Huldiging jubilarissen (25-40 jaar lid)

 

Jaarlijks treden er veranderingen op in het ledenbestand.

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met een langzaam dalend aantal leden; een tendens die ook landelijk zichtbaar is. Het ledenaantal is het afgelopen gestabiliseerd, wat leidt tot voorzichtig optimisme. Rond de jaarwisseling hadden we 348 leden.

Hoelang ons optimisme stand houdt is maar de vraag. Het aantal jonge nieuwe leden neemt namelijk niet toe.


Vanavond staan we even stil bij onze jubilarissen. Leden die al 25 of 40 lid zijn van onze afdeling. Soms omdat men alleen is geïnteresseerd op het abonnement van het tijdschrift, soms omdat men actief deelneemt aan activiteiten van onze afdeling.

De manier waarop jullie als jubilarissen betrokken zijn, is van minder belang.

We voelen ons door jullie gesteund. Door jullie blijven we gemotiveerd om ons in te zetten.


Daarom willen we alle jubilarissen van harte bedanken en hopen we dat jullie nog lang het lidmaatschap in stand houden.


Inmiddels zijn 4 families al 25 lid. Die willen we natuurlijk huldigen met een bloemetje.

Dat zijn: Fam van Doorn, Nieuwstraat 4 Nederweert

Fam. Stienen-Moonen, Kruisvennendijk 5 Ospel

Fam. de Corte, Bergweg 7 Asten

Fam. vd Sanden, Spoorlaan 9 Heeze


Door omstandigheden is de familie Van Doorn en de familie Stienen afwezig.

De bloemen voor hen zullen worden thuisbezorgd.


We hebben 2 leden die 40 jaar lid zijn.

Dat zijn: Fam. Derckse, Molenhaagweg 12 Meijel

Fam. Janssen, Strateris 11 Nederweert.

De fam. Janssen is afwezig en krijgt de attentie thuisbezorgd.

7. Bestuursmutaties

Aftredend na 3 jaar is Frank van Horne. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.

Het bestuur ondersteunt zijn herverkiezing met volle overtuiging.

Daarom vraag ik jullie of jullie akkoord kunnen gaan met zijn herbenoeming?

Frank van Horne wordt unaniem gekozen.


Een zevende bestuurslid zouden we van harte welkom heten.

Bovendien is de functie van voorzitter nog steeds vacant.

Een verzoek om eventuele namen van kandidaat-bestuursleden naar voren te brengen blijft dus actueel.

8. Rondvraag

 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 

Na de pauze verzorgen Ingrid Peters en Maria van Neerven een presentatie van de komende zomer tuinenreis naar Denemarken

Alg. Kerstdemonstratie met Loes van Diepen van Knoops Decoratietakken.

Groei en Bloei Asten Someren organiseert een kerstdemonstratie op 8 december 2016 in de Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21 5721 CR te Asten; aanvang 20u.
Dit jaar komt Loes van Diepen ons inspireren met haar creaties voor kerst.
Zij maakt bij Decoratietakken Knoops de mooiste creaties die langdurig goed blijven.
Zij kleedt gebouwen aan, nationaal en internationaal, met takken, bloemen en kunstbloemen. Met houten takken, houten schijven, styling en kransen in combinatie met verse bloemen werkt Loes aan haar sfeervolle kerst.
Speciaal voor de komende feestdagen demonstreert zij wat er allemaal mogelijk is om je eigen huis in kerststijl te brengen.
De avond is voor iedereen toegankelijk: leden van Groei en Bloei kunnen zo naar binnen en aan niet-leden vragen wij een vergoeding van € 5,--. Dit belooft een inspirerende avond te worden.

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923