Activiteiten & Actueel

Ingezonden artikel “Zaadbommetjes” strooien Doe met ons mee

Zaadbommetjes maken Asten Someren meer bio-divers, kleurrijk en smakelijk Doe aan guerilla gardening of wordt een groene Zorro!

Diversiteit

De diversiteit in de natuur is de verscheidenheid en variatie: planten en dieren vormen een biologisch evenwicht. Ze hebben elkaar nodig. De mens is erbij gekomen en in de natuur loopt de biodiversiteit daardoor terug. De mens heeft heel veel plaats nodig; voor wonen, werken, transporteren en niet in de laatste plaats voedsel. Ook onze gezondheid is aan het achteruit gaan. Diversiteit komt daardoor in de knel. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die een handje willen helpen om de diversiteit weer groter te maken.

Help mee

Een zaadbommetje is een handje zaadjes die verpakt zijn in een hoopje klei of zand. Dat wordt ergens neer gelegd, of gegooid; vandaar de naam bommetje. Als je de plek vochtig houdt, gaan de zaadjes ontkiemen en gaan er plantjes uit groeien. Dus geef ze regelmatig water. Bloemenzaad-bommetjes geven planten die voor hun bloemen gewaardeerd worden. En niet alleen door mensen om ernaar te kijken. Zeker zullen insecten deze bloemen bezoeken om er hun voeding en nectar te vinden. Of hun eitjes op te leggen. Zo help je ook mee om de insecten weer meer kansen te geven.

De Lente

In de lente ontkiemt zaad snel. Dus is de lente bij uitstek geschikt om zaadbommetjes te strooien. Het is extra leuk als je kinderen ook mee laat genieten en ze leert kijken en ontdekken hoe de zaadjes gaan groeien. Gelukkig “weten” zaden zelf wanneer ze kunnen kiemen, dus als je in de zomer of de herfst wilt zaaien, dan kan dat soms ook.

Boomspiegel en braakliggend stukje grond

In heel veel straten en op veel pleinen staan bomen. De plek op de grond die een boom inneemt rondom te stam, noemen we de boomspiegel. Een boom moet eigenlijk een grote boomspiegel hebben om zich helemaal goed te voelen. Maar een kleinere boomspiegel voldoet in een stad ook. Meestal is het onkruid wat er groeit: maar als je op die plek de grond wat los maakt met een klein schopje of harkje, dan kan daar een zaadbommetje heel goed tot ontwikkeling komen! Ook zijn er soms braakliggende stukjes grond in een dorp of stad: ook die kun je met zaadbommetjes omtoveren tot een natuurlijk plekje waar je blij van wordt.

Eetbare planten en bloemen

Natuurlijk kun je ook zaadbommetjes maken van zaad van groenten en kruiden. Dat zorgt voor nog een andere dimensie: je kunt er niet alleen van genieten om naar te kijken maar ook om aan te ruiken en te proeven! Of gewoon om te kijken wat er met een slaplantje gebeurt als het niet wordt opgegeten. Hoe ontwikkelt dat slaplantje zich tot een volwassen plant en hoe ziet de bloei eruit? Dat is een verrassing, voor zowel kinderen als volwassenen!

Groei en Bloei Asten Someren en zaadbommetjes

Wij zijn eigenlijk benieuwd of zaadbommetjes strooien iets is waar meer mensen in Asten Someren plekjes voor weten en daar zaad willen zaaien. Geef je reactie als je er meer over wilt weten of als je zaadbommetjes wilt krijgen. Het is ook fijn als we weten of je zaad voor insecten en bijen wilt, of voor eetbare planten of voor bloemen voor de sier. Dan kunnen wij aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat vanaf februari zaadbommetjes uitgedeeld kunnen gaan worden.

Wordt ook een guerilla gardener of een groene Zorro door Groei en Bloei Asten Someren!

Ons reactie-mailadres: info@asten.groei.nl

Ingezonden artikel Henk Vermeulen Imkervereniging ‘Wilgenroosje

Hieronder ’n ingezonden brief van Imkervereniging ’t Wilgenroosje, Budel-Maarheeze

“We zijn als imkervereniging `t Wilgenroosje nog uitermate blij dat we de groenprijs 2018 gewonnen hebben. Het was wel een beetje sneu om er net de hoofdprijs vandoor te gaan van een van onze leden op de uitreiking van de groenprijs, maar ikzelf heb gewoon en lot getrokken. Groei en Bloei is een prachtige vereniging en dan bedoel ik met name Groei en Bloei Asten Someren. Na de uitreiking ben ik lid geworden van uw vereniging. Niet dat ik veel bij zal kunnen dragen aan de vereniging omdat ik het te druk heb met De Immenhof.

Maar misschien is het een keer een optie om met Groei en Bloei De Immenhof te bezoeken. Voor koffie en thee wordt dan uiteraard gezorgd.

Nu schrijf ik deze mail niet voor niets aan de redactie van Groei en Bloei Asten Someren. Bijgevoegd een snelle tekst van mij gemaakt en en mooie foto voor eventueel in het clubblad. Zelf heb ik niet zoveel verstand van alle soorten planten maar internet doet veel kennis vergaren. 33 jaar terug hebben we de Immenhof aangelegd en een boompje geland. Hij bloeit nu voor het eerst uitbundig.

Met vriendelijke groet Henk Vermeulen

De 33 jarige en ongeveer twaalf meter hoge " Echte Tulpenboom" op De Immenhof staat voor het eerst uitbundig in bloei. De boom heeft momenteel honderden prachtige gele bloemen van 7 tot 10 cm in doorsnede met een bijzonder mooi hart. De Echte Tulpenboom hoort tot de Magnolia familie. Deze soort tulpenboom ( Liriodendron ) is ooit vanuit het zuidoosten van de Verenigde Staten in Europa ingevoerd.

PRIVACYVERKLARING AVG GROEI & BLOEI ASTEN-SOMEREM

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sedert eind mei 2018,  zijn wij verplicht om personen van wie wij persoonsgegevens verwerken daarover te informeren. Een van de belangrijkste verplichting uit de privacywetgeving is dat wij als vereniging transparant moeten zijn over wat wij met deze persoonsgegevens doen; dus aangeven waarvoor ze gebruikt worden. In de onderstaande verklaring is dit uitgewerkt. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via E: info(at)asten.groei.nl of telefonisch: 0493-693048.

 

PRIVACYVERKLARING AVG GROEI & BLOEI ASTEN-SOMEREM

Dit is de privacyverklaring van de KMTP/ Groei en Bloei afdeling Asten/ Someren gevestigd in Asten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40236862.
Deze privacyverklaring vormt een uitwerking op afdelingsniveau van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe we daarmee omgaan, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke rechten u heeft.

Wij vormen een onderdeel van de landelijke organisatie KMTP/ Groei en Bloei, die in haar eigen privacystatement het omgaan met en de uitwisseling van persoonsgegevens met afdelingen heeft geregeld. Dit privacystatement staat vermeld op de afdelingswebsite.


1. MET WELK DOEL WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om als afdeling organisatorisch adequaat en soepel te kunnen functioneren.


2. WANNEER WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

• Indien men zich inschrijft/aanmeldt als lid van de afdeling.
• Indien men een product of dienst afneemt, zoals bv bij deelname aan een cursus, wedstrijd of evenement.
• Indien men contact met ons opneemt, b.v. via e-mail of telefoon.


3. WELKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT?

• Voorletters en/of roepnaam en achternaam
• Geboortedatum
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bank- en betaalgegevens
• Lidmaatschapsnummers

4. DOOR WIE WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT.

• Leden van het bestuur
• Coördinatoren van de kerngroepen
• Personen die een door het bestuur gedelegeerde taak hebben gekregen.
De webmaster, de ledenadministrateur, de kascontrolecommissie, cursusleiders.
• De landelijke administratie van KMTP/ Groei en Bloei.

5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS.

• De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in de privacyverklaring genoemde doelstelling.
• De afdeling treft adequate technische en organisatorische maatregelen om verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie, opslag en verwerking van gegevens te beveiligen.
• De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

6. GEGEVENS AAN DERDEN.

• De afdeling verstrekt geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.
• Persoonsgegevens worden uitgewisseld met de landelijke administratie van KMTP/ Groei en Bloei in Zoetermeer.
• Er worden persoonsgegevens verstrekt aan derden als er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechtelijke uitspraak.
• Persoonsgegevens worden verstrekt aan Editoo i.v.m. de uitgave van het informatieblad. Contractueel is vastgelegd dat Editoo deze gegevens uitsluitend gebruikt voor de verspreiding van het blad en niet beschikbaar stelt aan derden.
• De afdeling verstrekt geen gegevens aan andere derden dan genoemd in artikel 3, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

INFORMATIEBLAD, FOLDERS, WEBSITE, FACEBOOK EN MEDIA.

• Persoonsgegevens, waaronder foto’s kunnen, uitsluitend indien ze functioneel of informatief zijn, worden vermeld in ons informatieblad, op folders, onze website, facebook en in de media.
• Plaatsing zal niet geschieden, wanneer betrokkene schriftelijk, mondeling of per email vooraf een verzoek daartoe heeft ingediend bij de webmaster van de afdeling.
• Plaatsing zal tevens ongedaan worden gemaakt na een verzoek hiertoe.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR.

• Er kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de afdeling als:
• Er behoefte is naar uitgebreidere informatie over de wijze waarop de afdeling omgaat met persoonsgegevens.
• Er vragen zijn naar aanleiding van deze privacyverklaring
• Als er behoefte is aan inzage in de persoonsgegevens, die worden verwerkt.
• Als  bezwaar bestaat tegen het gebruik van de persoonsgegevens door de afdeling.
• Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de afdeling de leden vooraf informeren.
• Op grond van de AVG kan een klacht worden ingediend over de verwerking van  persoonsgegeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

OPROEP: Geef uw (gewijzigde) e-mail adres aub door

Regelmatig informeren wij u /de leden over activiteiten van onze afdeling. Het betreft bijv. info. over het info.blad, een datum  van een activiteit die gewijzigd of vergeten is, een ingelaste activiteit, een bijzonder voorval (bijv. overlijden, etc. Ons verzoek is: geef uw e-mail of een wijziging even door aan ons. Het adres is: info(at)asten.groei.nl Dank u.

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923