Activiteiten & Actueel

Afsluiting voortuinenwedstrijd 2019 + groenprijs Gr&Bl

Op donderdag 31 oktober wordt de voortuinenwedstrijd van dit jaar binnen de gemeenten Asten en Someren afgesloten met de prijsuitreiking. Uit de ruim 60 deelnemers worden de winnaars per categorie (grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend gemaakt. Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de tuin, die opvalt door originaliteit.

Ook wordt op die avond de Groenprijs 2019 van Groei&Bloei Ast.Som. toegekend aan een personen of organisatie, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht via een PowerPointpresentatie.

De avond wordt afgesloten met een gratis loterij, waardoor iedere aanwezige met een prijs naar huis kan. Naast de deelnemers zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Zij kunnen zich zo al oriënteren over evt. deelname in de toekomst.

De prijsuitreiking vindt plaats in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten. Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis. De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd.

Uitslagen Voortuinenwedstrijd 2018

Groei en Bloei Asten-Someren heeft op do. 1 november de winnaars bekend gemaakt van de voortuinenwedstrijd 2018. Het aantal deelnemers bedroeg 62 in het afgelopen jaar.
Nadat alle deelnemende tuinen in beeld waren gebracht, met een toelichting door Twan van Tilburg  namens de keurmeesters, werden de volgende prijswinnaars bekend gemaakt:

 

Categorie grote tuinen (>70 vierkante meter)

1. R.Hoefnagels, Kluisstraat 33 Ommel 149.5 punten
2. M.Gielen, Gezandebaan 10, Someren-Eind  148.5 punten
3. Fam.Raijmakers, Waardjesweg 64, Asten

Categorie middelgrote tuinen (40-70 vierkante meter)


1. Fam. Kollee, Ter Craene 20, Someren  151.5 punten
2. Mw. B.Hagelaar, Dijkstraat 10, Asten  150.5 punten
3. Fam.Claessens, Boerenkamplaan 5, Someren  144.5 punten


Categorie kleine tuinen (<40 vierkante meter )

1. B.Damen, Mgr.den Dubbeldenstraat 59, Asten  146 [unten
2. A.van Helmond, Elfenbank 79, Asten 145 punten
3. L.Bloemers, Elzenvlam 11, Asten  144 punten

De creativiteitsprijs werd toegekend aan de Fam.Welten, Orionstraat 19, Asten.

Uitreiking groenprijs en prijzen voortuinenwedstrijd 2018

Op donderdag 1 november wordt de voortuinenwedstrijd 2018 binnen de gemeenten Asten en Someren afgesloten met de prijsuitreiking. Uit de 65 deelnemers worden de winnaars per categorie (grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend gemaakt.


Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de tuin, die opvalt door originaliteit.


Bovendien wordt op die avond de Groenprijs 2018van Groei&Bloei Ast.Som. toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.


Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht middels een PowerPointpresentatie met dit jaar extra aandacht voor het thema hoog-laag.


De avond wordt afgesloten met een gratis loterij, waardoor iedere aanwezige met een prijs naar huis kan gaan. Ook belangstellenden zijn van harte welkom.


De prijsuitreiking vindt plaats op 1 november 2018 in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten. Aanvang: 20.00 uur.


De toegang is gratis. De deelnemers worden persoonlijk uitgenodigd.


Datum uitslagen keuringen Voortuinwedstrijden 2018 nadert

Ook dit jaar houdt Groei&Bloei de bekende voortuinwedstrijden in Asten en Someren.  De laatste voorbereidingen worden momenteel getroffen. Recent zijn de foto’s gemaakt en de  verantwoordelijke keurmeesters zijn bezig met de afronding van de gehouden keuringen. Ook dit jaar zijn er weer mooie tuinen, al zijn de consequenties van de recente droogte en de door de buxusmot aangerichte schade natuurlijk hier en daar zichtbaar. Desondanks valt  er nog veel moois te bewonderen. Totaal zijn er zo’n 65 deelnemers. De presentatie van de uitslagen vindt plaats op do. 1 nov. 2018 vanaf 20u in Centrum de Beiaard, Asten. De deelnemers ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. Mocht u ook interesse hebben voor deelname: geef het even door aan Mw. Ingrid Peters, Wolfsberg 63 5721HS Asten, tel. 0493-691563 of mail: m.peters17(at)chello.nl   

Aanmelden voor de Voortuinenwedstrijd Groei&Bloei

De afdeling Asten/ Someren van Groei en Bloei organiseert ook in 2018 weer haar voortuinenwedstrijd. Alle tuinliefhebbers binnen de gemeenten Asten en Someren kunnen meedoen. Deelname is gratis en je hoeft geen lid te zijn van Groei en Bloei.

 

Vorig jaar hadden zich 70 deelnemers ingeschreven. De belangstelling groeit en we hopen dan ook dit jaar te kunnen uitbreiden naar 80 deelnemers.

Geef je op of meld een nieuwe deelnemer aan. Op de avond van de prijsuitreiking krijgen huidige deelnemers per geworven lid een extra attentie.

 

Je hoeft geen modeltuin te hebben. Iedere voortuin, mits goed onderhouden, heeft immers wel iets karakteristieks wat de moeite waard is. Meedoen stimuleert tot creativiteit.

Dit jaar is gekozen voor het thema niveauverschillen. Voortuinen waarin dit thema herkenbaar aanwezig is, kunnen bonuspunten behalen.

 

Doe je mee dan word je voortuin in het voorjaar, in de zomer en in het najaar op een positieve manier gekeurd en neem je op de prijsuitreikingavond deel aan een gratis loterij waarbij iedereen met een prijs naar huis gaat.

 

Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën:

 

 -  kleine tuinen (0-40 vierkante meter)

 -  middelgrote tuinen (40-70 vierkante meter)

 -  grote tuinen (70 vierkante meter en meer)

 

Daarnaast wordt een creativiteitsprijs toegekend. Tevens reikt de afdeling de regionale groenprijs uit aan personen of organisaties die zich op basis van vrijwilligheid inzetten voor vrij toegankelijke groene projecten.

 

Doe nieuwe ideeën op door op 1 november 2018 tijdens de prijsuitreiking te kijken naar de foto’s van alle tuinen. Schroom niet en doe gezellig mee.

 

De deelnemers van 2017 hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Aanmelden tot 14 april bij Ingrid Peters. Tel: 0493-691563  mail: m.peters17(at)chello.nl

 

Uitslag wedstrijd voortuinen Groei&Bloei 2017

Grote Tuinen 2017
Naam en voorletters Woonplaats + Adres Gewogen gemiddelde Totaalscore
N.van Heugten Som.,Vaarselstr.90 8.9 160.5
Fam.Raijmakers Ast.,Waardjesweg 64 8.6 154.5
R.Hoefnagels Ommel,Kluisstr.33 8.4 151.0
P.Timmermans Ommel,Marialaan 32 8.3 149.0
J.Geurtjens Som.Eind,Kampstr.54 8.1 146.0
G.Martens Som.,Kanaalstr.87 8.1 145.0
J.Tindemans Asten,A.v.Cuyckstr.88 8.0 144.0
M.v.Spong Asten,Polderweg 21 8.0 144.0
J.Stolwijk Som.Eind,Kampstr.18 8.0 143.5
A.van Zeeland Asten,Keskesweg 20 7.9 142
Fam.Weerts Som.,Lieropsedijk 25 7.8 141.0
A.Rovers Heusden,Patrijsweg 29 7.8 140.0
J.van Doorn Lierop,Hogeweg 12 7.7 139.0
B.van Lierop Ommel,Kloosterstr.24 7.6 137.5
Mw.M.Hoefnagels Asten,Oliemolen 10 7.6 136.5
Mw.M.Hoefnagels Asten,Oliemolen 12 7.4 133.5
Fam.v.Mierlo-Valentijn Som.-Heide,Reigerstr.10 7.4 133.5
M.van Gerwen Som.-Eind,Kampstr.16 7.4 133.0
Winnaar 2016
M.Gielen Som.-Eind,Gezandebaan 10
Middelgrote tuinen 2017
J.Vinken Heusden,Meijelseweg 13 8.4 151.5
Fam.Claessens Someren,Boerenkamplaan 5 8.3 149.0
Mw Goosen-Haasbroek Someren,Julianapark 19 8.3 149
Fam.Kollee Someren,Ter Craene 20 8.2 148.0
G.Cortooms Heusden,Vlinkert 82 8.2 147.5
Fam.Jansen Someren,Walstraat 32 8.0 144.5
Fam.Tielen Someren,Zomerven 8 7.9 142.0
Fam.Maas Someren,Grebbe 24 7.9 141.5
Fam.van Bussel Som.-Eind,Sluisstraat 84 7.8 140.5
Fam.Hendrikx Someren,Kuilvenweg 12 7.8 140.5
J.Meeuws Someren,Grebbe 4 7.8 140.0
T.van Horne Someren,Klotterstr. 9 7.7 139.0
Fr.Vervoordeldonk Asten,Schoolstr.9 7.6 136.5
Mw. Mertens Asten,Keskesweg 15 7.6 136.5
R.van Doorn Someren,Vaarselstr.19 7.5 134.5
M.Verberne Asten,Voordeldonk 59 7.4 134.0
M.v.d.Boomen Asten,Hofstraat 35 7.4 132.5
Winnaar 2016
Mw. B.Hagelaar Asten,Dijkstraat 10
Kleine tuinen 2017
H.v.d.Voort Asten,Vegaplein 8 8.1 146.0
B.Damen Asten,Mgr.den Dubbeldenstr.59 8.1 146.0
B.Berkers Ommel,Past.v.Ervenstr.18 8.1 145.0
L.Bloemers Asten,Elzenvlam 11 8.0 144.5
R.Fritsen Asten,Wolfsberg 36 8.0 144.0
A.van Helmond Asten,Elfenbank 79 8.0 144.0
J.van de Ven Someren,Laan ten Roode 29 8.0 144.0
J.Lommen Someren,Dorpsweg 25 7.9 142.5
Fam.Hoefnagels Asten,Koestraat 31 7.9 142.0
T.Berkvens Heusden,Antoniusstr.4 7.8 140.0
A.vd Heuvel Asten,Lienderweg 63 7.8 139.5
Fam.Tielen Someren,Dilmanshof 1 7.8 139.5
J.Verberne Asten,Hemelberg 29 7.7 138.5
T.Martens Asten,Kerkstraat 73 7.6 137.5
A.Bakermans Someren,Klokhuisstr.10 7.6 137.5
Dhr. vd Heuvel Lierop,'t Alfort 33 7.6 137.5
H.Welten Asten,Orionstraat 19 7.6 137.0
W.Maas Asten,Hemelberg 7 7.6 137.0
G.van Bragt Someren,Keizerstraat 66 7.6 137.0
J.Welten Asten,Kerkstraat 37 7.6 136.5
J.Rovers Asten,Asterstraat 18 7.5 135.0
H.Aarts Asten,Kruiskensweg 52 7.4 133.5
Fam.Althuizen Asten,Kosmosplein 15 7.4 132.5
A.Swinkels Someren,Hooghoef 26 7.4 132.5
Fam.van Bogget Someren,Vecht 16 7.2 130.0
M.Strijbosch Asten,Hemel 45 7.2 129.5
Fam.van Vroonhoven Someren,Avondrood 28 7.1 127.0
Winnaar 2016
G.Vereijken Someren, Dorpsweg 27

Prijsuitreiking Groei&Bloei Voortuinenwedstrijd 2017

 

De voortuinenwedstrijd 2017 binnen de gemeenten Asten en Someren wordt afgesloten op 28 september met de prijsuitreiking.

Uit de deelnemers worden de winnaars per categorie (grote, middelgrote en kleine voortuinen) bekend gemaakt.

Tevens wordt de creativiteitsprijs uitgereikt voor de tuin, die opvalt door originaliteit.

Bovendien wordt op die avond de Groenprijs 2017 toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.

Voorafgaande aan de prijsuitreiking worden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht middels een PowerPointpresentatie.

De avond wordt afgesloten met een grote gratis loterij, waardoor iedere aanwezige met een prijs huiswaarts kan gaan.

Ook geïnteresseerden zijn op deze avond van harte welkom.

De prijsuitreiking vindt plaats op 28 september 2017 in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

 

Toekenning Creativiteitsprijs 2016

De uitreiking vindt plaats voorafgaand aan de jaarlijkse bekendmaking van de uitslagen van de voortuinkeuringen Groei&Bloei Asten-Someren. Het is een initiatief van de voortuinen-werkgroep van Groei&Bloei Asten-Someren.

De uitreiking vond plaats 22 sept. 2016 in Centrum de Beiaard, Deken van Pelthof, Asten. Thema 2017 was “gevelverfraaiing”. De prijs is toegekend aan:

Mw. Betsie Hagelaar, Dijkstraat 10, Asten.

 

 

Prijsuitreiking Voortuinwedstrijd 2016

winnaars grote tuinen
winnaars middelgrote tuinen
winnaars kleine tuinen
 

De uitreiking vindt plaats op do. 22 sept. 2016 in Centrum de Beiaard, Deken van Pelthof, Asten. Onderstaand vindt u de door de voorzitter van Gr&Bl gehouden toespraak:

Welkom deelnemers aan de wedstrijden, genodigden, welkom wethouder Theo Martens en de leden van de werkgroep Maaike van Jole, Peter van Rees, Gerhard Leuwerink, Roy Heijmans en Ingrid Peters.

Vandaag voor het eerst een prijsuitreiking zonder Martien Peters, die helaas afgelopen juli is overleden.

Martien was jarenlang de grote man achter de voortuinwedstrijden. Eerst in samenwerking met de gemeenten Someren en Asten, later alleen samen met de gemeente Asten en sinds drie jaar onder de vlag van Groei en Bloei.

Zonder hem waren de voortuinwedstrijden misschien wel in schoonheid opgehouden te bestaan.

Hij was de aanjager, de stimulator, die steeds opnieuw met zijn onuitputtelijke energie mensen wist te stimuleren.

Aan zijn enorme doekracht kon niemand ontsnappen.

We zullen hem missen, ook als mens. Vaak als kartrekker op de voorgrond. Maar niet voor zichzelf altijd voor zijn idealen.

Een open en eerlijk iemand, die ook recht door zee kon gaan en altijd makkelijk toegankelijk en bereikbaar.


Naast Martien Peters is ook Frans Hoefnagels ons ontvallen. Frans was niet alleen een gewaardeerd lid van onze afdeling, maar ook vanaf het begin een vaste deelnemer aan de voortuinwedstrijden.


Uit respect voor Martien en Frans vraag ik om een ogenblik stilte om hen in gedachten te herdenken.Uitslagen voortuinkeuringen 2016 Asten-Someren


GROTE TUINEN
punten

1

M. Gielen

Gezandebaan 10

Someren-Eind

154

2

R. Hoefnagels

Kluisstraat 33

Ommel

153,5

3

J. Geurtjens

Kampstraat 54

Someren-Eind

150,5


MIDDELGROTE TUINEN
1

B. Hagelaar

Dijkstraat 10

Asten

153

2

J. Vinken

Meijelse weg 13

Heusden

150

3

M. Hendrikx

Kuilvenweg 12

Someren

146.5


KLEINE TUINEN
1

G. Vereijken

Dorpsweg 27

Someren

155

2

B. Damen

Mgr. D. Dubbelenstraat 59

Asten

150,5

3

A. van Helmond

Elfenbank 79

Asten

150

 

 

Prijsuitreiking mooiste voortuin van Asten/Someren - Agenda

Op donderdag 22 september a.s. vindt de jaarlijkse prijsuitreiking plaats van de voortuinwedstrijd 2016 in Asten/Someren in het dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21 5721CR Asten.

Deelnemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.


Aanvang: 20.00 uur.


Agenda:

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter van Groei en Bloei.

  2. Uitreiking creativiteitsprijs.

  3. Uitreiking Groenprijs.

  4. Alle deelnemende tuinen in beeld.

  5. Pauze rond 20.45 uur

  6. Vervolg alle deelnemende tuinen in beeld.

  7. Prijsuitreiking voortuinwedstrijd.

  8. Gratis verloting.

  9. Sluiting om ongeveer 22.15 uur.


Deelnemers die verhinderd zijn op deze avond kunnen de behaalde prijzen en/of uitslagenlijsten afhalen op zaterdag 24 september op het adres: Wolfsberg 63, 5721 HS Asten. Niet afgehaalde prijzen komen te vervallen.

 

 

Werkgroep Voortuinwedstrijden Asten-Someren

meer

 

 

Neem ook eens deel aan de activiteiten van een werkgroep. U bent altijd welkom!
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923