Activiteiten & Actueel

GROENPRIJS 2018 UITGEREIKT DOOR DE AFDELING ASTEN-SOMEREN VAN GROEI EN BLOEI.

De uitreiking vond plaats op do. 1 nov.2018 in Dienstencentrum De Beiaard, Asten.

INLEIDING

De jaarlijkse groenprijs wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.
Er zijn dus drie zwaarwegende criteria:
• Het initiatief, het project of de activiteit moet gedragen worden door vrijwilligers.
• De groenbeleving moet herkenbaar zijn en uitgedragen worden.
• Het project betreft openbaar groen of is toegankelijk voor groenliefhebbers.
Er is geen geldprijs verbonden aan de groenprijs. Het gaat niet in de eerste plaats om de geleverde prestatie, maar vooral om het uitspreken van waardering voor het vele vrijwilligerswerk achter een prestatie.

OP WEG NAAR DE WINNAAR.

Voor we de winnaar bekend maken, gaan we eerst de spanning langzaam opvoeren en beginnen we met een wat cryptische omschrijving.

Dit jaar gaat de prijs naar de vrijwilligers van een vereniging, die al medio 1921 is opgericht.
Vanaf 1986 is deze vereniging figuurlijk en letterlijk aan de weg gaan timmeren door aan de rand van een natuurgebied te starten met de bouw en inrichting van een hal, die in de loop der jaren zou uitgroeien tot een complex van levend groen.
Men is zeer breed actief. Actief op veeteeltgebied door te werken met vliegend kleinvee, op agrarisch gebied door de teelt van speciale planten geschikt als voer voor hun kleinvee. Men begeeft zich op het gebied van watermanagement door het aanleggen van waterenwerken voor de doelgroep amfibieën en slaan binnen de bouwwereld geen slecht figuur, alhoewel er in een bepaalde muur wel erg veel gaten zitten.
De locatie is gelegen aan de rand van het voedingsgebied van onze afdeling en is inmiddels al bekend en bezocht door veel leden van Groei en Bloei. Het zijn dan ook deze leden die de vereniging hebben voorgedragen voor de groenprijs 2018.

Graag willen we dan ook de Groenprijs 2018 van Groei en Bloei toekennen aan  imkersvereniging ’t Wilgenroosje met hun drachtplantentuin de Immenhof aan de Broekkant in Budel.

MOTIVATIE VOOR TOEKENNING.

Wat heeft de vereniging met haar vrijwilligers in de loop der jaren opgebouwd op basis waarvan we met respect de prijs toekennen.
In 1986 is een bijenhal gebouwd met een tiental bijenkasten, die vanachter een glazen wand bekeken kunnen worden. Bezoekers kunnen zo de imker aan het werk zien zonder het risico te lopen om gestoken te worden.
Tevens is destijds gestart met de aanleg van de drachtplantentuin, Welke is verdeeld in een tiental thematuinen met in totaal ongeveer 600 verschillende planten. De tuin wordt bijgehouden door een aantal vrijwilligers, de zogenaamde vrienden van de Immenhof. Een gezellig groepje vrijwilligers die wekelijks een ochtend in de tuin werken.

In 1990 is aan de hal een ontvangstruimte gebouwd om grote groepen en schoolklassen te kunnen ontvangen.

In 1996 is een grote paddenpoel gerealiseerd, waardoor er een natuurlijke scheiding tussen de bijenkasten en het publiek is ontstaan, de bijen een drinkplaats hebben en er een leeggebied is ontstaan voor amfibieën en andere waterdieren.

In 1997 is een insectenmuur gebouwd met gaten voor solitaire bijen en wespen.

Er is door de bijenhal, de insectenmuur, de ontvangsthal, de paddenpoel, de drachtplantentuin en een overdekt terras een centrum ontstaan van levend groen, wat ook nog eens gedurende de zomermaanden vrij toegankelijk is voor bezoekers.
De vrijwilligers hebben een plek gecreëerd om te genieten. Een interessante groene oase voor jong en oud, een rustplaats voor wandelaars en fietsers. Een aanrader voor iedereen die er nog niet is geweest.

We vinden het dan ook een eer om aan ’t Wilgenroosje met de drachtplantentuin de Immenhof de groenprijs 2018 van Groei en Bloei afdeling Asten/ Someren uit te reiken.
Als teken van waardering en respect voor de manier waarop jullie als vrijwilligers dit natuurparadijsje hebben gerealiseerd en het beheer en het onderhoud op een perfecte manier uitvoeren.

 

 

PRIJSWINNAARS VOORTUINENWEDSTRIJD, GROENPRIJS EN CREATIVITEITSPRIJS 2017

Groei en Bloei Asten-Someren heeft op 28 september de winnaars bekend gemaakt van de voortuinenwedstrijd 2017.
Tevens werd de jaarlijkse Groenprijs uitgereikt.
Het aantal deelnemers is ook het afgelopen jaar weer met 10% toegenomen. De kerngroep wil de groeiende belangstelling verder stimuleren met een vernieuwende opzet voor de 45ste editie in 2018.

Nadat alle 70 deelnemende tuinen in beeld waren gebracht, met een toelichting van Peter van Rees namens de keurmeesters, werden de volgende prijswinnaars bekend gemaakt:

Categorie grote tuinen (>70 vierkante meter)
1ste prijs: N. van Heugten, Vaarselstraat 90 in Someren
2de prijs: Fam. Raijmakers, Waardjesweg 64 in Asten
3de prijs: R. Hoefnagels Kluisstraat 33 in Ommel.

Categorie middelgrote tuinen (40-70 vierkante meter)
1ste prijs: J. Vinken, Meijelseweg 13 in Heusden
2de prijs: ex aequo Fam. Claessens, Boerenkamplaan 5 in Someren en mevr. Goosen-Haasbroek, Julianapark 19 in Someren

Categorie kleine tuinen (<40 vierkante meter)
 1ste prijs ex aequo H. vd Voort, Vegaplein 8 in Asten en B. Damen, Mgr D. Dubbelenstraat 59 in Ommel
3de prijs: B. Berkers, Pastoor van Ervenstraat 18 in Ommel

De creativiteitsprijs is gegaan naar mevr. L. Bloemers, Elzenvlam 11 in Asten.
Zij had het thema “ Creatief gebruik van ruimte en materiaal en hergebruik” op een originele manier in haar tuin verwerkt.

De Groei en Bloei Groenprijs 2017 werd toegekend aan Toon Kanters uit Someren voor zijn initiatief om kwaliteitsgroenten te gaan kweken voor de voedselbank. (ZIE ONDERSTAAND ARTIKEL)

UITREIKING GROENPRIJS en CREATIVITEITSPRIJS 2017

De groenprijs van Groei en Bloei afdeling Asten-Someren wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties, die op basis van vrijwilligheid iets in of met levend groen doen. Zodanig dat anderen daarvan kunnen genieten.
Er is geen geldbedrag verbonden aan de groenprijs. Het gaat om de eer.

Het is een teken van waardering en respect voor of voor het jarenlang uitvoeren van een groene activiteit of voor een nieuw groen initiatief.
Alle leden van onze afdeling kunnen kandidaten vanuit hun eigen gemeente voordragen. De groenprijs kan dus ook vallen buiten de gemeenten Asten en Someren.

We vinden het altijd leuk als we de winnaar of winnaars kunnen verrassen en daarom houden we het zo lang mogelijk spannend en geheim.

Dit jaar wordt slechts 1 prijs toegekend. Deze gaat naar een individuele persoon. Een jonge vent, die nog volop in het leven staat. Iemand die zowel in het groen als daarbuiten zijn sporen heeft verdiend.
Het groen dat aan zijn vingers kleeft, heeft hij ook tijdens zijn verdere loopbaan nooit volledig weg kunnen wassen. Zijn groen hart is blijven kloppen.

Beginnend aan zijn tweede jeugd moest er toch maar een hobby-kastje komen. Bloemen zijn niet echt eetbaar en daarom viel de keuze al snel op het kweken van groenten.

Een klein gezin in combinatie met een te verwachten aanzienlijke productie brengt afzetproblemen met zich mee. Wie ga en wil je een plezier doen, als je geen commercieel doel voor ogen hebt. Ga je vrienden en kennissen bij ieder bezoek groente door de strot duwen of zoek je een mensvriendelijke oplossing. Zo ontstond het idee om groenten te gaan kweken voor de mensen die zijn aangewezen op de voedselbank.

In het begin heb ik gekscherend gesproken over een hobby-kastje, maar het gaat in werkelijkheid om een tuinkas van 800 vierkante meter met een volledig computergestuurde installatie. De voedselbank kan dus regelmatig voorzien worden van een grote hoeveelheid kwaliteitsgroenten.

Het initiatief om te gaan produceren voor de voedselbank willen we waarderen met de groenprijs 2017 van Groei en Bloei.
Met respect kennen we de groenprijs 2017 toe aan Toon Kanters uit Someren.
Zijn initiatief wordt nu door ons en zal straks door velen gewaardeerd worden.

Voorafgaand aan de uitreiking werd ook de creativiteitsprijs uitgereikt.

Prijsuitreiking Groenprijs Gr&Bl. Asten-Someren 2016

 

De uitreiking vindt plaats op do. 22 sept. 2016 in Centrum de Beiaard, Deken van Pelthof, Asten. Onderstaand vindt u de door de voorzitter van Gr&Bl gehouden toespraak:


Jaarlijks reiken we de Groei en Bloei groenprijs uit. Dit jaar voor de 36ste keer.

In aanmerking komen personen, groepen, organisaties en instanties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.


In het verleden werd de groenprijs steeds uitgereikt binnen de gemeenten Someren en Asten.

Aangezien 50% van onze groei-en-bloei-leden van onze afdeling woonachtig is buiten Asten en Someren hebben we vorig jaar aangekondigd dat leden ook kandidaten uit de ons omringende gemeenten konden voordragen.

Het laatste is gebeurd, zodat na 36 jaar voor het eerst in de historie van de groenprijs, een van de twee prijzen gaat naar initiatiefnemers uit de regio.


Als 2 natuurliefhebbers betrokken zijn bij een zorgboerderij dan ontstaat er als vanzelf een plekje natuur voor de gasten om te genieten.

In dit geval werd een vlindertuin aangelegd, waar de aandacht met name gericht was op de koninginnenpage. Een prachtig initiatief maar daar bleef het niet bij.

Naast de gasten van de zorgboerderij wilde men meer mensen laten genieten, met name mensen uit de kern van Nederweert.

Zo ontstond het idee om vanuit de kern van Nederweert een vlinderpad aan te leggen richting zorgboerderij. Het is niet bij dit idee gebleven.

Door hun enthousiasme hebben ze de gemeente, bedrijven, instanties, sponsoren en particulieren weten te mobiliseren.

Het gevolg was het ontstaan van een 3 km langVlinderpaât”.

Een pad waarlangs ijzerhard, sleutelbloemen, damastbloemen, beemdkroon, herfstaster, koninginnenrit en maar liefst 370 buddlejas zijn geplant.


Wij als afdeling Asten/Someren vinden het dan ook een eer om de 2 initiatiefnemers Lei Reemer en Truus van Gog de groenprijs 2016 uit te reiken.

Helaas kon Lei Reemer niet aanwezig zijn. Hij is op welverdiende vakantie.

Natuurlijk raad ik iedereen aan om op een zonnige dag dit pad te gaan bewandelen.


XXXXXX


De 2de groenprijs zien we als een oeuvreprijs.

Een prijs als beloning voor het jarenlang stimuleren en promoten van het totale groengebeuren in de meest brede zin.


De prijs willen we toekennen aan een echtpaar uit Someren. Beiden hebben, de een wat meer op de voorgrond dan de ander, samen met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen menige groenanalfabeet op het goede spoor gezet.

Voor onze afdeling werden tijd noch moeite gespaard. Altijd bereikbaar, altijd paraat. Het is niet voor niets dat regelmatig de vraag werd gesteldWaar halen ze toch de tijd vandaan?”

Vanuit het boerenleven gegroeid naar de tuinwereld. Van liefhebbers uitgegroeid tot professionals, tot een wandelende encyclopedie. Vanuit het plat Summers naar vloeiend latijn.


De een kan niet zonder de ander, de ander kan niet zonder de een. Samen in balans, elkaar ondersteunend in de loop der jaren anderen uitgedaagd. Samen een paradijs gerealiseerd, een inspiratiebron voor menig tuinliefhebber.


De een heeft deel uitgemaakt van het bestuur, op de Floriade de koningin met informatie platgewalst op zn Summers, lid van de werkgroep vaste planten, coördinator zaden- en plantenverdeling enz. De ander altijd onmisbaar aanwezig voor de ondersteuning op de achtergrond.


Met diep respect willen we daarom Anita en Theo Nijssen de groenprijs 2016 uitreiken.

Jullie hebben samen groen Someren op de kaart gezet.Prijsuitreiking mooiste voortuin van Asten/Someren - Agenda

Op donderdag 22 september a.s. vindt de jaarlijkse prijsuitreiking plaats van de voortuinwedstrijd 2016 in Asten/Someren in het dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleynhof 21 5721CR Asten.

Deelnemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.


Aanvang: 20.00 uur.Agenda:

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter van Groei en Bloei.

  2. Uitreiking creativiteitsprijs.

  3. Uitreiking Groenprijs.

  4. Alle deelnemende tuinen in beeld.

  5. Pauze rond 20.45 uur

  6. Vervolg alle deelnemende tuinen in beeld.

  7. Prijsuitreiking voortuinwedstrijd.

  8. Gratis verloting.

  9. Sluiting om ongeveer 22.15 uur.


Deelnemers die verhinderd zijn op deze avond kunnen de behaalde prijzen en/of uitslagenlijsten afhalen op zaterdag 24 september op het adres: Wolfsberg 63, 5721 HS Asten. Niet afgehaalde prijzen komen te vervallen.

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923