Asten-Someren

Afdeling Ast-Som heeft een nieuwe voorzitter: Piet vd Laar

Voorafgaand aan de algemene lezing van 13 okt. 2020 werd 'n korte algemene ledenvergadering gehouden met als enigste agendapunt:

Benoeming van Piet van de Laar als voorzitter van onze afdeling

De waarnemend voorzitter, Famke Weerts, lichtte voor de benoeming kort de situatie toe. (zie hieronder) Aansluitend bracht zij het benoemingsvoorstel ter tafel. Het voorstel van het bestuur werd met algemene stemmen (via handopsteking) aangenomen. Aansluitend werd de nieuwe voorzitter  verrast met een mooie bos bloemen en sprak hij een kort dankwoord uit. 

Hieronder zijn de toelichting van Famke en het dankwoord van Piet opgenomen. 

"Even een kleine terugblik. Onze afdeling van Groei en Bloei heeft de afgelopen jaren maximaal geprobeerd mensen te vinden die het bestuur kunnen komen ondersteunen. Dat bleek moeilijk. Zelfs met meer dan 35 persoonlijke gesprekken lukte het lange tijd niet. Totdat Piet van de Laar zich onze vereniging niet kon voorstellen zonder voorzitter. Hij was pas kortgeleden lid geworden maar hij zit al zijn hele leven in het groen. Specialistisch groen! Planten en andere zaken die nu niet meteen in iedere tuin voorhanden zijn. Toen hij meer tijd vrij kreeg bedacht hij zich en ging meelopen met waar onze club mee bezig is. Hij zocht de kerngroepen op en luisterde en hoorde wat er leeft binnen onze kerngroepen. Hij ging mee naar de landelijke vergadering en naar het regionale overleg; waar hij luisterde en hoorde wat daar allemaal speelt. Zo groeide hij erin en hij wilde het stokje wel overnemen. Graag zelfs!
Dat was een hele opluchting van het zittende bestuur! En zeker ook voor de interim-voorzitter, Famke Weerts, die na het afscheid van de vorige voorzitter, Tienie Schutjens, het voorzitterschap tijdelijk wilde waarnemen.
Niet dat we nu geen andere hulp erbij meer hoeven te krijgen; zeker wel! We hebben er graag iemand bij die handig is met (een deel van de) de administratie, die handig is met de PR en het beheren van de site, of iemand die ons naar vernieuwingen kan leiden. Piet en Famke hebben op de landelijke bijeenkomst allerlei vernieuwende ideeën opgedaan en die willen we graag in Asten Someren gaan uitproberen of dat hier ook zo leuk werkt als elders in het land. Want het vieren van de successen mag zeker gedeeld worden.
De nieuwe voorzitter wil zichzelf graag voorstellen aan de hele afdeling. In eerste instantie heeft hij dat al gedaan tijdens enkele ledenavonden en bij de overdracht op 13 oktober jl. Daar waren niet alle leden aanwezig, dus komt hieronder een korte kennismaking.

Op de eerste plaats wil ik Famke Weerts bedanken dat ze het voorzitterschap heeft willen waarnemen na het afscheid van Tienie Schutjens als voorzitter van Groei en Bloei. Zo’n club kan nu eenmaal niet zonder voorzitter. Dat was ook mijn motivatie om me bij deze club aan te melden. Daar ik geen enkele ervaring heb wat betreft het verenigingsleven laat staan een bestuurlijke functie, heb ik na ’n tijdje te hebben meegelopen de knoop door gehakt.
Ik weet zeker dat dit met een beetje steun van onze leden gaat lukken. Het is op dit moment een rare tijd waar we met z’n allen last van hebben maar put zo veel mogelijk energie uit het groen in je tuin en in onze mooie omgeving.

Beste tuinliefhebbers, dan iets over mezelf, mijn naam is Piet van de Laar en kom uit Someren, ik ben getrouwd en heb twee kinderen.
Vanaf jonge leeftijd ben ik middels mijn vader en moeder geconfronteerd met planten in de ruimste zin van het woord. Door mijn vader vooral met planten uit de natuur, terwijl mijn moeder me wegwijs maakte in de tuinplantenwereld. Toen ik een jaar of acht was had ik een eigen tuintje met een vijvertje onder onze oude perenboom en mijn voorkeur ging al snel uit naar het zaaien en stekken van sierplanten, in het begin waren dat de vlijtige liesjes en de bladbegonia’s, later werden dat de fuchsia's, dahlia's, en kuipplanten. Toen ik samen met mijn vrouw een eigen huis kocht met daarbij een kleine tuin werd mijn interesse alleen maar groter omdat wij zelf ons tuintje konden inrichten. Door mijn passie en ook zeker de interesse van mijn vrouw gingen wij al gauw tuin- en plantenbeurzen bezoeken, eerst in Nederland en daarna ook België, Frankrijk en heel veel Engeland. Zo kwamen wij met de meest voor ons vreemde planten thuis. De kunst was om deze "vreemde gasten" een goede plaats in de tuin te bezorgen maar nog belangrijker was om die gasten een goede bodem te geven zodat ze het jaar erop weer terugkwamen en dan liefst een maatje groter als wat ze het jaar ervoor waren. Onze tuin staat nu vol vreemde maar ook minder vreemde kostgangers en wij kijken elk jaar weer naar het voorjaar uit. Soms verlies je wat, dat is niet leuk, en soms win je wat en daar wordt het verlies weer mee gecompenseerd.
Ik hoop dat jullie een positief beeld van mij hebben gekregen en we komen elkaar zeker ’n keer tegen in een of andere tuin".   DE VOORZITTER.