Asten-Someren

Kerngroep Dendrologie

Terugblik themabijeenkomst “DROOGTE”, 20 sept.2018

Een prachtige thema-bijeenkomst met ca. 25 belangstellenden en goed voorbereid. Een groot aantal foto's  waren gemaakt door Maria en Ricus van Neerven. Aan de hand van de presentatie hiervan en specifieke toelichting door de 3 ook aanwezige professionals Chris vd Wurff, Willy vd Vorst en Huub vd Boomen volgde een levende discussie onder het aanwezige publiek. Veel onderwerpen werden uitgediept, waaronder  mogelijk herstel van de natuur en de consequenties voor de planten en de natuur. Samenvattend: een plezierige en leerzame avond.

Na de pauze werden de programma-voonemens voor 2019 toegelicht.

 

Kerngroep Dendrologie

Kerngroep dendrologie Asten-Someren wint 3e plaats landelijke blikvangersprijs Gr&Bl

Medio april jl. is de kerngroep dendrologie aangemeld voor de Blikvangersprijs 2018 van Groei en Bloei onder de titel “Van ondergeschoven kindje naar kerngroep”.

Deze landelijke Blikvangersprijs wordt uitgereikt aan afdelingen die op een speciale manier Groei en Bloei onder de aandacht brengen.

Op 2 juni 2018 mochten Famke Weerts en Tienie Schutjens tijdens de Algemene Vergadering van de landelijke vereniging in Amsterdam namens de kerngroep de derde prijs in ontvangst nemen.

De jury was lovend over:
• De vernieuwende manier waarop kennis wordt overgebracht.
• Het specialistische programma, ook geschikt voor gevorderden en professionals.
• De verbreding van het activiteitenaanbod van de afdeling.
• Het stappenplan aan de hand waarvan ook andere afdelingen kerngroepen kunnen opstarten.
Aan deze prijs was naast landelijke bekendheid en een oorkonde ook een geldbedrag van € 500,- verbonden.
Leden van de kerngroep van harte gefeliciteerd.

We zijn trots op jullie!