Asten-Someren

Terugblik Jaarvergadering: dankwoord Gerard Derikx en het vervolg

Ik kijk terug op een prima verlopen en mooie jaarvergadering van onze afdeling van 13 feb. jl. Een mooi jaarverslag en…ook nog een klein positief exploitatiesaldo.

Samenvattend: dus weer een mooi activiteitenaanbod in het afgelopen jaar. Chapeau leden van onze kerngroepen en alle vrijwilligers.

Binnenkort ook een nieuwe voorzitter in de persoon van Piet vd Laar. Welkom Piet en alvast alle succes toegewenst.

Mijn afscheid als secretaris was heel bijzonder, warm en met een treffend dankwoord van onze oud-voorzitter Tienie. Kei bedankt Tienie. Dit waardeer ik bijzonder. Dit… had ik niet verwacht.

Famke: jij ook nogmaals bedankt voor de mooi opgemaakte vaas in mijn woonkamer.

 

En dan nu natuurlijk: hoe verder. Wie neemt het stokje over en wat houdt het nu in?

Iedereen weet dat ik persoonlijk veel tijd stop(te) in Groei&Bloei. Maar… dit valt bij lange na niet allemaal onder het secretariaatsgebeuren. Famke en ik hebben dit ook al verduidelijkt tijdens de Jaarvergadering.

Nogmaals: in de loop der jaren is heel veel (bestuurlijk) ondersteuningswerk overgeheveld naar vrijwilligers. Voorbeelden hiervan zijn bijv. de verslaglegging van vergaderingen, de ledenadministratie, de actualisatie van de website, het sleutelbeheer mbt het Museum en ook de aanzoek van alg.lezingen&workshops.

Mede hierdoor is de benodigde tijdsinzet voor het bestuurlijk secretariaatswerk echt beperkt. Het kan in feite benoemd worden als “secretarieel in/extern aanspreekpunt”. Enige digitale handigheid is natuurlijk wel handig. Maar… wie heeft die niet in de huidige tijd. En… een ruime inwerk- of oriëntatieperiode is natuurlijk aan de orde.

Dus: mocht je na het lezen van deze info. interesse hebben of nog wat willen weten neem dan contact met ons op. Dit kan met elk bestuurslid (zie achterzijde van het info.blad)

Ten slotte: ik ga niet weg bij Groei&Bloei. Ik blijf lid, blijf ook betrokken bij de afdeling en zal ’n aantal klussen blijven doen, waaronder o.a. het info.blad en enig foto-werk.

Gerard Derikx