Asten-Someren

Voedselbossen en onderlinge communicatie tussen planten en bomen

We leven momenteel in roerige tijden waarin alles op zijn kop lijkt te staan. Zeker als het gaat over de bescherming van de natuur. Begrippen als klimaatverandering, stikstof, PFAS zijn aan de orde van de dag. Daar komt bij dat we nu ook nog te maken hebben met CORONA.

Het onderwerp is in februari dit jaar ook al aan de orde geweest. Het is echter zo interessant en uitgebreid dat we er nog een avond aan willen besteden.

Door studie en onderzoek komt er steeds meer kennis over allerlei zaken ter beschikking.

Dit alles maakt het tot een ingewikkeld verhaal, maar ook heel interessant.

Een nieuw belangrijk inzicht daarbij is de onderlinge communicatie tussen planten en bomen via mycorrhiza. Dit is een samenlevingsvorm van schimmels en planten via de wortels.

Mw Berry van Keulen heeft zich hierin verdiept en daarover heel veel informatie verzameld. Zij verzorgt de lezing zoals ze dat ook gedaan heeft in februari.

Met het thema voedselbos probeert onze deskundige Chris vd Wurff hierin een bijdrage te leveren als het gaat over bomen, struiken en planten.

Zo'n voedselbos kan helemaal zelfvoorzienend en klimaatbestendig zijn.

Samen met Berry en Chris gaan we invulling geven aan deze avond waarbij iedereen die hieraan een bijdrage kan leveren, hoe klein ook erg welkom is.

 

De bijeenkomst is op donderdag 19 november 2020 om 20.00 uur in museum Klok en Peel in Asten. De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei, voor andere belangstellenden die van harte welkom zijn € 2.--.

NB: vooraf uw deelname melden tot uiterlijk 3 dagen vóór de 13e okt. (zie het artikel  Coronarichtlijnen bij onze activiteiten   in dit info.blad.

Kerngroep dendrologie