Asten-Someren

Mooiste tuinen van Asten en Someren 2023

De informatieve en gemoedelijke avond werd geopend en geleidt door Rina Slegers penningmeester van Groei en Bloei Asten/Someren en omgeving.

De kerngroep voortuinen van de vereniging Groei en Bloei Asten/Someren heeft op donderdag 26 oktober bekend gemaakt welke tuinen de mooiste zijn.

De winnaars ontvingen op deze avond hun prijzen.

De lokale afdeling van de vereniging hield alweer de 50e voortuinen wedstrijd.

 

Groenambities in Asten

De avond werd ingeluid door wethouder John Bankers die een betoog hield over de groene ambities in de periode 2024-2026 in Asten.

Het streven van gemeente Asten is om in samenspraak met de burgers een kwalitatief hoogwaardige woongemeente te worden. Met het oogmerk op meer biodiversiteit en dat de klimaatdoelstellingen worden behaald.

Dit kan bereikt worden door het:

• Aanleggen van parken en meer groen in de openbare ruimte;

• Duizenden bomen planten in binnen- en buitengebied;

• Revitalisering van bossen / versterken buitengebied;

• Natuurontwikkeling samen met anderen / overheden;

• Stimuleren van (kleinschalige) burgerinitiatieven.

De nadruk ligt vooral op om Groen samen met de inwoners in uitvoering te brengen.

 

Vogelsoorten in de tuin

Dit thema werd door Gerard Compiet (vogeldeskundige) in een formidabele presentatie aangeboden.

Op een ludieke en interactieve manier werd bij het publiek de interesse gewekt.

De schoonheid, de roep, zanggeluiden en de behuizing van vogels werd door het publiek aandachtig gevolgd.

Groenprijs

Hierna volgde de uitreiking van de groenprijs door voorzitter Groei en Bloei, Famke Weerts.

Deze wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.

De groenprijs werd uitgereikt aan de vrijwilligers van de onderhoudsgroep van het Park van Vrede in Ommel.

Van oudsher heeft het cultuurhistorische park een religieuze bestemming.

Daarnaast heeft het nu een nieuwe bindende functie, zowel voor de Ommelse gemeenschap als voor andere mensen uit de regio die een open en gastvrij park zoeken. Daar kan rust gevonden

worden en er kan ook creativiteit gedeeld worden via muziek, dans, toneel en/of exposities.

Creativiteitsprijs

Deze prijs wordt uitgereikt aan een tuin of groenvoorstelling, die opvalt door originaliteit.

De creativiteitsprijs werd toegelicht door Tristan van Lierop en is overhandigd aan Fam. Sevens Voordeldonk 55 in Asten .

Bij deze tuin staat de biodiversiteit hoog in het vaandel. Typerend voor deze tuin is dat het hemelwater bij deze woning afgekoppeld is en er is gezorgd voor opvang d.m.v. een kleine wadi. Verder is er een waterdoorlatende inrit gemaakt door het gebruik van grastegels. In deze tuin zijn bloemmatten gebruikt in plaats van grasmatten. Dit zorgt ervoor dat gedurende hele zomer veel kleur is en ook door veel insecten worden bevlogen.

Presentatie deelnemende voortuinen

Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle beoordeelde tuinen door Twan van Tilburg in beeld gebracht middels een PowerPointpresentatie en er werden tuintips meegegeven. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van de winnaars in de categorieën: kleine, middelgrote en grote voortuinen.

Prijsuitreiking

Dit jaar namen er 74 deelnemers uit Asten en Someren deel.

Drukke tijden voor de keurmeesters die afgelopen seizoenen iedere tuin 3 keer beoordeelden.

Dit aan de hand van de criteria: aanleg, onderhoud en algemene indruk.

 

De winnaars

De mooiste grote voortuinen bleek van N. Hendrikx Someren 156,5 punten. Als tweede

werd H. Boerekamp uit Someren-Heide met 155 punten, als derde eindigde R. Hoefnagels uit Ommel 151,5 punten.

In de categorie middelgrote tuinen ging B. Hagelaar uit Asten als winnaar aan de haal met een score van 155 punten. Tweede prijs ging naar J. Kollee uit Someren met 153 punten. De derde plek werd ingevuld door M. Weerts uit Someren met 152 punten.

Tot slot won M. Sonnemans uit Someren in de categorie kleine tuinen met 153,5 punten voldoende om de nummers twee en drie voor te blijven. Dat zijn respectievelijk A. Hurkmans (150 punten) uit Someren en H. v. d. Voort (149,5 punten) uit Asten.

De avond werd afgesloten met een gratis groen loterij.

Dank zij de sponsoren, die in beeld werden gebracht, konden alle aanwezigen met een of meerdere prijzen naar huis gaan.