Asten-Someren

Tuinenreis 2023 Normandië

Op 21 september 2022 hadden we  de reünie van onze succesvolle tuinenreis naar Saarland. Omdat er belangstelling was voor een volgende reis hebben wij toen aangegeven een nieuwe reis te gaan voorbereiden naar Normandië in Frankrijk. Op de reünie is toen al een beknopte presentatie gegeven van onze plannen.
Inmiddels zijn de belangrijkste zaken geregeld, te weten het hotel en de bus.
In principe zijn die vastgelegd onder het voorbehoud dat er +/- 30 deelnemers zijn.
Ook de meeste tuinen en kastelen zijn vastgelegd.
De tuin van Luc en Frieda (B) + Jardin Jungle Karlostachys + Jardin Chamrock + Jardins de Louannes + Château de Mesnil Geoffroy + tuinen en museum van Claude Monet  + Jardin Plume  + Jardin de Valerianes +  Jardin  d’Étretat + Kasteel Champ de Bataille  + Water-tuinen van Annevoie (B)
Deze  7-daagse reis zal zijn van zondag 18 juni t/m zaterdag 24 juni 2023.
Zoals bekend is het een “all in” reis. Dit betekent: hotel met ontbijt en diner, lunches, entree van de tuinen, een reisboekje, een film als reisverslag, afscheidsdiner en een afsluitende reünie.
Inschrijven op deze reis is nu mogelijk door invulling van onderstaand formulier.

Op do. 9 februari is de jaarvergadering van Groei & Bloei. Dan wordt via een Power Point Presentatie nadere toelichting gegeven over deze reis.

Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters,
Wolfsberg 63, 5721 HS Asten. (telefoon 0493-691563)
Mail: m.peters17(at)chello.nl

Meerdaagse tuinenreis van Groei & Bloei afd. Asten/Someren
7-daagse reis naar Normandië (Frankrijk)
             van  18   t/m  24  juni  2023
De reissom bedraagt € 1.035,-- inclusief o.a. hotel, busreis, lunches, tuinen, afscheidsdiner.
        Toeslag 1-persoonskamer  € 165,--

Inschrijfformulier:   
Volledig invullen:

Naam: ..........................................         heer / mevr.
Roepnaam: ..................................         Voorletters ...............................
Adres: ..........................................         Geb. datum: .............................
Postcode: .....................................        Woonplaats: .............................
Tel: ...............................................        Mobiel: .....................................
E-mail adres: .............................................................

Inschrijfformulier:   
Volledig invullen:

Naam: ..........................................         heer / mevr.
Roepnaam: ..................................         Voorletters ...............................
Adres: ..........................................         Geb. datum: .............................
Postcode: .....................................        Woonplaats: .............................
Tel: ...............................................        Mobiel: .....................................
E-mail adres: .............................................................

Gelieve ‘n naam en tel.nr. op te geven van een thuisblijver in geval van calamiteiten
Naam:……………………………………..
Tel.nr. bij voorkeur mobiel:…………………………………….
Denk aan een reis- en /of annuleringsverzekering.

De inschrijving is definitief als een aanbetaling is gedaan van € 300,-- per persoon vóór  15 februari 2023 op de rekening van Groei & Bloei Asten-Someren  
NL09 RABO 0103650989  onder vermelding van:   tuinenreis Normandië (Frankrijk).
De inschrijving  is op datum van aanmelding en vol is vol.
Opgave voor deze reis bij Ingrid Peters,
Wolfsberg 63, 5721 HS Asten. (telefoon 0493-691563)
Mail: m.peters17(at)chello.nl