Asten-Someren

Plant van de maand

Maandelijks wordt bijzondere aandacht besteed aan een "plant van de maand". De bijzondere kenmerken van deze plant worden uitvoerig belicht in het maandelijks periodiek van de afdeling - het bekende info.blad (voorheen Groene Boekje). De plant wordt binnen de vereniging opgekweekt en na afloop van de maandelijkse leden-lezing gratis beschikbaar gesteld.

De aktiviteit werd verzorgd door:  Jan Driessens, Sterksel.  Jan overleed op 16 oktober 2015.  Vanaf okt. 2015 wordt deze activiteiten voortgezet door een nieuwe initiatiefgroep bestaande uit Anita Nijssen, Famke Weerts, Gusta de Beer, Toon van Helmond, Frans van Eijk en anderen.