Asten-Someren

Uitslagen voortuinenwedstrijd 2022_

Mooiste tuinen van Asten en Someren 2022

De kerngroep van voortuinen van Groei en Bloei Asten/Someren heeft op do. 28 okt. jl. bekend gemaakt welke tuinen de mooiste zijn. De winnaars ontvingen op deze avond hun prijzen.

Groenprijs

Hierna volgde de uitreiking van de groenprijs door interim voorzitter van Groei&Bloei Mw Famke Weerts. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten. De groenprijs is uitgereikt aan de vrijwilligers tuingroep van de “Schooltuin Maarheeze”, het multifunctioneel ontmoetingscentrum a/d Stationsstraat in Maarheeze.

Presentatie deelnemende voortuinen

Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle beoordeelde tuinen in beeld gebracht middels een PowerPointpresentatie. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van de winnaars in de categorieën: kleine, middelgrote en grote voortuinen.

Prijsuitreiking

Dit jaar namen er 59 deelnemers uit Asten en Someren deel. Drukke tijden voor de keurmeesters die afgelopen seizoenen iedere tuin 3 keer beoordeelden. Dit aan de hand van de criteria: aanleg, onderhoud en algemene indruk.

De winnaars

Uitslagen voortuinenwedstrijd 2022

3e prijs grote tuinen fam. D Veugen Sluisstr 94a  Someren-Eind

3e prijs middelgrote tuinen fam. W. Maas Grebbe 24 Someren

3e prijs kleine tuinen fam. B. Damen Mgr. Den Dubbeldenstr 59 Asten

2e prijs grote tuinen fam. R. Berkvens Jan van Havenstr 32 Ommel.

2e prijs middelgrote tuinen fam. J. Kollee Ter Craene 20 Someren.

2e prijs kleine tuinen fam. M. Knoops Pastoor v Ervenstraat 22 Ommel

1e prijs grote tuinen fam. M. Gielen Gezandebaan 10 Someren-Eind.

1e prijs middelgrote tuinen fam. M. van de Boomen Hofstr 35 Asten

1e prijs kleine tuinen fam. J. v.d. Ven Laan ten Roode 29 Someren.

De avond wordt afgesloten met een gratis groen loterij, waardoor iedere aanwezige met meerdere prijzen naar huis kon gaan.

Een mooie foto-rapportage van de avond kunt u vinden op de site van omroep Siris: https://siris.nl/fotoalbums