Asten-Someren

Jubilarissen Groei&Bloei Ast-Som gehuldigd

Do.avond 9 feb. jl hield Groei&Bloei Asten haar jaarlijkse jaarvergadering. Deze keer in Centrum de Beiaard, Asten. De afdeling viert dit jaar haar gouden bestaan. Zij bestaat dus inmiddels 50 jaar. Een activiteitengroep ontwikkelt momenteel een mooi feestprogramma. Daarover een andere keer meer.

Een belangrijk agendapunt was de huldiging van jubilarissen die resp. in 2021, 2022, 2023 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar lid waren van de afdeling. Als gevolg van de coronasituatie kon eerdere huldiging niet doorgaan. In totaal werden 35 jubilarissen in de bloemetjes gezet: 17 leden 25 jaar lid; 11 leden 40 jaar lid en 7 leden 50 jaar lid.