Asten-Someren

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

Donderdag 13 feb. 2020 in het Klok en Peel Museum, Ostaderstraat 23, 5721 WC te Asten; aanvang 20.00 uur.

De Jaarvergadering van Groei&Bloei staat weer voor de deur. Wij nodigen jullie hiervoor van harte uit. We zullen onder andere weer een digitaal jaaroverzicht presenteren waarin teruggekeken wordt naar de gehouden activiteiten van onze vereniging.

Na de pauze is er een korte presentatie over het reisprogramma 2020. Aansluitend is natuurlijk ook de uitreiking van de plant van de maand.

De agenda:

  1. Opening en mededelingen

  2. Digitaal jaarverslag 2019

  3. Digitaal financieel verslag 2019

  4. Verslag van de kascontrole-commissie

  5. Aanzoek nieuw lid kascontrole-commissie

  6. Huldiging jubilarissen (25-40-50 jaar)

  7. Bestuursmutaties *)

  8. Rondvraag

  9. Pauze met aansluitend informatie over de meerdaagse tuinenreis naar Duitsland-Frankrijk-Luxemburg in de 2e helft van juni 2020

  10. Uitreiking plant van de maand

*) Dit jaar zijn de volgende mutaties aan de orde:

-Francien Verheijen is vanaf 2013 penningmeester van de afdeling; het laatste jaar als fin.administrateur. Zij stelt zich opnieuw herkiesbaar.

-Famke Weerts is vanaf 2012 bestuurlijk betrokken bij de afdeling; de laatste 2 jaar als algemeen adviseur. Zij stelt zich opnieuw herkiesbaar.

Voorgesteld wordt beiden opnieuw te benoemen voor maximaal 3 jaar.

-Frank van Horne is vanaf 2014 bestuurlijk betrokken bij de afdeling; (2 x 3 jaar). Dit betekent dat hij per 2020 statutair niet herbenoembaar is. Hij is bereid het komende jaar als algemeen adviseur het bestuur/de vereniging te ondersteunen.

-Gerard Derikx is vanaf 2005 bestuurlijk betrokken bij de afdeling. Hij heeft kenbaar gemaakt per 2020 te gaan stoppen. Dit houdt in dat we vanaf nu geen secretaris meer hebben en dus dringend behoefte hebben aan een opvolger.

Help ons aub dit probleem op te lossen.

-Zoals bekend was de voorzittersfunctie vanaf vorig jaar vacant. Piet vd Laar is bereid deze vacature in te vullen en dus voorzitter te worden.

Voorgesteld wordt hem als zodanig te benoemen.

 

Bestuurskandidaten kunnen schriftelijk ingebracht worden tot uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering bij Gerard Derikx; T.0493-693048 E: gerard--derikx(at)hetnet.nl

De aanmelding dient te zijn gesteund door de handtekeningen van tenminste 10 leden.

 

GRAAG REKENEN WIJ OP UW AANWEZIGHEID

                                                                                                                                                               Het bestuur.