Asten-Someren

Thema-avond dendrologie - Eetbare planten

Het thema voor onze volgende bijeenkomst is: Eetbare planten" met aansluitend een vragen uurtje.

Huub vd Boomen zal ons via een diapresentatie laten zien wat er zo boeiend is aan bomen en struiken.

Zeker als de bloemen na een uitbundige bloei uitgroeien tot iets eetbaars. Vooraf hebben vaak de insecten en bijen er al volop van kunnen genieten.

We komen in deze tijd steeds meer tot het besef dat het in alle opzichten positief is om in onze tuin of zelfs op het balkon eetbare planten te hebben.

Zo is ook de interesse in voedselbossen enorm in gestegen en zijn die populair geworden.

Op kleine schaal kunnen we dat ook proberen in onze eigen tuin hoe klein ook. Wat is er leuker om al snoepend door de tuin te lopen.

Omdat de lente hopelijk in aantocht is, zijn er waarschijnlijk heel veel praktische vragen. We zitten dan vol inspiratie en plannen, maar hoe pakken we die aan.

Onze deskundigen Chris vd Wurff en Willie vd Vorst zullen aanschuiven en zij proberen al uw vragen vanuit hun praktische kennis te beantwoorden.

Samen met onze "professionals" gaan we weer invulling geven aan deze leerzame avond waarbij iedereen die hieraan een bijdrage kan leveren, hoe klein ook, erg welkom is.

 

De bijeenkomst is op donderdag 15 februari 2024 om 20.00 uur in museum Klok en Peel in Asten.

De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei, voor andere belangstellenden, die van harte welkom zijn, € 2.-.

 

Kerngroep dendrologie Groei & Bloei Asten/Someren