Asten-Someren

Uitreiking Kon.Onderscheiding France van Kemenade op 3 jul. 2020

De uitreiking vond plaats op vr. 3 jul. 2020 10u. in het Gemeenschapshuis De Kluis, Ommel. Naast France, haar partner en naaste familieleden waren ook vertegenwoordigers van de organisaties waarbinnen France aktief was/is aanwezig. Na een toelichting door burg. Vos mocht de partner van France de onderscheiding opspelden. Aansluitend verzorgde onze oud-voorzitter Tienie Schutjens nog een mooi woordje. Hij sloot z'n toespraak af met een mooi gedicht, geheten  "de Wind". Dit is hieronder integraal opgenomen.

"Aan de lovende woorden van de burgemeester en de opsomming van de activiteiten wil ik alleen toevoegen dat ze een hoog waarheidsgehalte hebben en niet zijn overdreven.

Francé,

Vandaag staan echter niet de verrichte activiteiten centraal, maar gaat het om de persoon achter die activiteiten.
Ik voel het als een eer om als oud-voorzitter kort te mogen schetsen wat jouw betekenis als persoon was en is voor de afdeling van Groei en Bloei.

Het lijkt alsof jij geboren bent met een hart, waar iedere energiecentrale jaloers op is en elke cardioloog van droomt.
Alsof je geboren bent met watervlugge handen, die alles aanpakken wat maar enigszins in de buurt komt
Geboren met de brede schouders van een bodybuilder die verantwoordelijkheid durven te nemen en te dragen
Geboren met spierbundels die bergen werk kunnen verzetten
Geboren met een handelingstempo waar menige atleet hard voor moet trainen
Geboren met een altijd bewegende mond die jouw passie en mening helder en scherp naar voren kan brengen.
Maar ieder mens heeft ook zijn constructiefouten, zo ben jij immers geboren zonder zitvlees en zonder handrem.
Gelukkig zijn die eigenschappen niet allemaal zichtbaar aan de buitenkant en is jouw schoonheid intact gebleven, maar binnen Groei en Bloei zal iedereen het geschetste karakterbeeld herkennen.

Als je geboren bent met die eigenschappen is het logisch dat je een doe-mens bent met het vermogen om pragmatische oplossingen te vinden voor elk probleem. Woorden, gedachten en ideeën heb jij in een flits omgezet in praktisch hanteerbaar handelen.
Jouw snelheid van handelen is overigens ook weleens lastig, want soms heb jij iets al uitgewerkt voordat iemand zijn gedachten goed en wel op een rij heeft kunnen zetten.

De tijd heeft moeite om jou bij te houden.
Op hulpvragen reageer jij altijd in eerste instantie met te druk/ geen tijd.
In tweede instantie komt dan van jouw kant de vraag “wanneer moet dat dan klaar zijn” en in derde instantie is dan jouw antwoord “Nou dat moet dan maar”.
Want nee zeggen past immers niet bij jouw karakter.

Om na een start van een activiteit jarenlang met dezelfde activiteit door te gaan is in principe geen kunst. Maar om gedurende al die jaren creatief, vernieuwend en constructief te blijven is wel een kunst. Een kunst die jij ten volle beheerst.

Binnen de kerngroep bloemschikken weet je wat je wilt en dat draag je ook uit, maar altijd vanuit een positieve stimulerende houding, met respect voor anderen, de ander de ruimte gevend om aan zichzelf te groeien. Een talent om trots op te zijn.

Je bent ook een flapuit. Woorden en meningen liggen voor op je tong. Meningsverschillen leiden echter nooit tot een conflict, want in het oog van iedere orkaan klopt immers een warm hart.

Kortom een heerlijk mens om mee te werken.
Vanaf de start van onze afdeling ben en blijf je een gouden draad, onlosmakelijk verweven doorheen de hele historie van Groei en Bloei.

Graag had ik als afsluiting met wat dichterlijke woorden deze willen koppelen aan een prachtige bloem. Maar bloemen zijn in hun pracht statisch en bewegen niet, vandaar dat ik jou wil vergelijken met de wind.

De Wind
Zij is als de wind
die steeds opnieuw
tijd en ruimte vult
met tomeloze energie.

Een wind
die spontaan
en sneller dan het denken
onverbloemde woorden
de ruimte in blaast.

Liever niet vooraan
liever niet vol in de wind
maar in de luwte van de hoek
waar de wind vandaan komt.
Schier onzichtbaar
maar voelbaar aanwezig.

Een wind
die meegedragen zaden
van enthousiasme
plant in gedachten
van groencursisten.

Een wind
die speelt met vorm en kleur
en in een regen van creativiteit
bloemen laat uitstijgen
boven hun eigen schoonheid.

Soms komt de wind van voren
en stormt van ongenoegen
om dan langzaam
weer ruimte te maken
voor het stimulerend briesje
van voorheen.

Een wervelwind
die in het voorbijgaand
een spoor van ideeën achterlaat
als bron voor nieuwe groei.

Maar vandaag
vallen alle winden stil.
uit respect en waardering
voor die ene gouden bloem
in de tuin van Groei en Bloei".