Asten-Someren

Mooiste tuinen van Asten en Someren 2021

De kerngroep van voortuinen van Groei en Bloei Asten/Someren heeft op do. 28 okt. bekend gemaakt welke tuinen de mooiste zijn. De winnaars ontvingen op deze avond hun prijzen.
De lokale afdeling van de vereniging hield alweer de 48e voortuinen wedstrijd.
Creativiteitsprijs
De avond begon met het uitreiken van de creativiteitsprijs.
De creativiteitsprijs wordt uitgereikt aan een tuin of groenvoorstelling, die opvalt door originaliteit.
De creativiteitsprijs ging dit jaar naar J. Vinken uit Heusden. De keurmeesters oordeelden dat hij creatief is omgegaan met de inrichting van zijn tuin betreft opvang en afvoer van hemelwater.
Het is vandaag de dag van belang bij een goede klimaatbeheersing dat je hemelwater in je eigen tuin gaat opvangen. Je vergroot hierdoor het waterbergend vermogen in je eigen omgeving.

Groenprijs
Hierna volgde de uitreiking van de groenprijs door  C. van Vroonhoven. Deze wordt toegekend aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor het openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.
De groenprijs is uitgereikt aan H. Boerenkamp.Hij is een van de medeoprichters  van de geweldige mooie buurttuin KBO Someren-Heide. Jong en oud kunnen hiervan gebruik maken.
Het is niet alleen een mooie groente- en/of bloementuin, maar een buurttuin verbindt ook mensen en is een plek om samen te komen.

Presentatie deelnemende voortuinen
Voorafgaande aan de prijsuitreiking werden alle beoordeelde tuinen door T.v. Tilburg in beeld gebracht middels een PowerPointpresentatie en werden er tuintips meegegeven. Zo werd toegewerkt naar de bekendmaking van de winnaars in de categorieën: kleine, middelgrote en grote voortuinen.
Prijsuitreiking
Dit jaar namen er 61 deelnemers uit Asten en Someren deel.
Drukke tijden voor de keurmeesters die afgelopen seizoenen iedere tuin 3 keer beoordeelden.
Dit aan de hand van de criteria: aanleg, onderhoud en algemene indruk.
De winnaars
De mooiste grote voortuin bleek van fam. R. Hoefnaqels uit Ommel met 151 punten. Als tweede
werd R. Berkvens uit Ommel met 149 punten, als derde eindigde A. Nijssen uit Someren met 146 punten.
In de categorie middelgrote tuinen ging B.Hagelaar uit Asten als winnaar aan de haal met een score van 155,5 punten. Tweede prijs ging naar J.Kollee uit Someren met 147,5 punten. De derde plek werd ingevuld door T. v.Horne uit Asten met 144 punten.
Tot slot won H.v.d.Voort uit Asten in de categorie kleine tuinen met 151 punten voldoende om de nummers twee en drie voor te blijven. Dat zijn respectievelijk A.v.Helmond (145,5 punten) en B. Damen (144,5 punten)beiden uit Asten.
De avond wordt afgesloten met een gratis groen loterij, waardoor iedere aanwezige met meerdere prijzen naar huis kon gaan.
Een mooie foto-rapportage van de avond kunt u vinden op de site van omroep Siris: siris.nl/fotoalbums